GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1890-07-06
DE UNIE

DE UNIE

DS IJNIE„Een, School met den Bijbel."Volkspetitionnement. - 3 AUGUSTUS. -- Xllde Unie-Collecte.Voor de Twaalfde maal vragen wij eene gave der liefde voor de School met den Bijbel.Laat ook uit deze Unie-Collecte openbaar worden, dat geen offer voor het waarachtig geluk ...

De Heraut
200 woorden
Familieberichten

Familieberichten

.Heden overleed tot onze diepe droef- H heid, mijn hartelijk geliefde echtgenoot | en der kinderen zorgvoHe vader, BOUKE K, WIJBRANDI, in den ouderdom van 38 jaren en 4 maanden, waarvan ik ruim 16 jaren door den band des huwelijks met hem mocht vereenigd zijn.Na eene hevige ongesteldheid v ...

De Heraut
95 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN

N. A. DE GAAY FORTMAN

Uitgaven van A. FERNHOUT, te Amsterdam: SAMENSPRAAKOVER HETDOORGODEFRIDUS UDEMANS, in leven predikant te Zierikzee, weer uitgegevenDOORN. A. DE GAAY FORTMAN, predikant te Amsterdam.Prijs ƒ 0.08. 25 exempl. ƒ 1.75; 50 exempl ƒ 3 ...

De Heraut
80 woorden
K. LE COINTRE

K. LE COINTRE

Ter perse om spoedig te verschijnen: Het recht, de kracht, de ^irrond der hope tot de stichting; en instandhouding van onze Hoogescheol met den Bijbel.T0ESP11.4AK, gehouden in de ure des gebeds ter inleiding van de lode jaarvergadering der Vereen, voor H. O. op Geref. grondslag, doo ...

De Heraut
73 woorden
Men onderzoeke

Men onderzoeke

NSGHËOVAN DE„FORT WAYNE ORGAN Co. 77SCHOONSTE, SOLIEDSTI en GOEDEOOPSTE.Vijfjarige garantie van de fabriek, in elk instrument gehecht, bekrachtigd door mijne firma.Uitgebreide soVteering. Geheel rechtstreeksche verbinding en aanvoer door den Generaal- 5ge ...

De Heraut
70 woorden
Christenen in Nederland!

Christenen in Nederland!

öhristenen m lederland!Een jongmensch, zonder fortuin, voor eenige jaren met den boekhandel begonnen, heeft aanvankelijk reeds ruimen zegen in zijn werk ondervonden. Hij zou evenwel daarmee overvloediger werkzaam kunnen zijn, tot bevordering van Gods Koninkrijk op aarde, zoo een meer bedee ...

De Heraut
65 woorden
A. KUYPER

A. KUYPER

Verschenen bij J. A. WORMSER, te Amsterdam : „Is er aai de publieke Uiiversiteit tei onzeat plaats voor eene Faculteit der Theologie? "REFERAAT voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, ...

De Heraut
52 woorden
Amsterdam

Amsterdam

IHH. Ej^f^kbesturen.diverse Orgelfabrieken te Parijs, kan ondergeteekende nu de meest volledige informatiën geven omtrent die Orgels, Door een persoonlijkbezoek aanwelke alleen voor zaal en kerk geschikt zijn. Adviezen gratis.Richt uwe correspondentie aan ...

De Heraut
46 woorden
Geabonneerden op DE

Geabonneerden op DE

Geabonneerden op DE HERA UT wordt beleefdelijk verzocht^ de abonnementsgelden over het kwartaal^ geëindigd 30 Juni ƒ. l., ten bedrage van f 1, 20, jjer postwissel over te maken.Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.J. A. WORMSER, Directeu ...

De Heraut
J. A. WORMSER
43 woorden
K. FERNHOUT

K. FERNHOUT

23 Damrak 23. — Amsterdam.Bij den uitgever H. TULP, te Zwolle, is verschenen: TROUW of TROUWELOOS.MEFER.4AT doorK. FERNHOUT, Bedienaar des Woords te Zwartsluis. Uitgegeven vanwege de classe Overijsel en Drenthe.Na ontvangst van postwissel a 35 Cent wordt ...

De Heraut
40 woorden
van 3