GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1890-07-06
De martelaren.

De martelaren.

XVIIII, M4R? £]V de schoenmaker.In West Vlaanderen ligt het stadje Yperen, dat, in de geschiedenis van de Reformatie der i6e eeuw, eenen naam heeft gekregen, omdat het Evangeh'e daar een van God bereiden en gezegenden bodem vond. In 1547 woonde aldaar een jongeling, met name Marten, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
741 woorden
Van de Genademiddel.

Van de Genademiddel.

ZONDAGSAFDEELING XXVII. Maar Jezus zelde: aat af van de kinderkens en verhindert hen niet, , tot mij te komen: ant derzulken is het koninkrijk der hemelen. Matth. 19 : 14. De Kinderdoop. III. Aan ...

De Heraut
KUYPER
3167 woorden
„Geen ding door ijdele eer.”

„Geen ding door ijdele eer.”

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zich zalven. Phil. 2:3. Tegen al wat ook maar zweemt naar ijdeltuitigheid is de Heilige Schrift onverbiddelijk streng; en tegen dit bijzonder soort ijdeltuiti ...

De Heraut
KUYPER
1405 woorden
Niet zonder ontroering

Niet zonder ontroering

Amsterdam, 4 Juli 1890.Niet zonder ontroering ontving ook onze redactie in den Icop dezer week het droef bericht van het afsterven van Dr. Ph. S. van Ronkel.Wie zich in Maasland, IJlst, Zutphen en Amsterdam nog herinnert, wat deze prediker voor Gods kerken ter vertroosting en bemoed ...

De Heraut
KUYPER
577 woorden
Uit de Synode.

Uit de Synode.

In Frieslands hoofdstad kwamen onze kerken de vorige week ter Synode. Nadat op Maandagavond in een bidstond, door Prof. Kuyper geleid, voor deze samenkomst 's Heeren aangezicht was gezocht, werd Dinsdagmorgen door den voorzitter van den kerkeraad van Leeuwarden, in de Noorderkerk, het bezield en ...

De Heraut
A. KUYPER
G. VAN GOOR
H. HOEKSTRA
J. H. FERINGA
W. GEESINK
5677 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Toen Ds. Biesterveld uit Gorkum zou ver trekken, sprak hij de kerk, wier Dienaar hij was, een woord ten afscheid toe, dat op veler verlangen het licht zag, en ten titel draagtT> Dat gij dit gebod houdt."Hierin zegt hij met hel oog op de Belijdenis onzer Gereformeerde kerken dit: ...

De Heraut
KUYPER
1152 woorden
Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

AuGUSTiNusGA-SuRHUizuM, 4 Juni. Na weder drie maanden wachtens mogen wij met hartelijke dankzegging de volgende giften voor de schulddelging wegens den bouw van kerk en pastorie vermelden.Door Ds. H. te Utr. van Mej. N. ƒ1 en uit de coll. in de Oosterkerk op 8 Dec. II. ƒ r; van J. M, V. d ...

De Heraut
W. MAAN
V. D. M.
R. S. ZIJLSTRA
A. J. VEENSTRA
W. DEN HENGST te Helder
C. GROOT te Wormer
P. BOUWENS te Broek
H. J. KEULEN
K. BOUMA
903 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.De algemeene vergadering behoort weer lot het verledene. Het was, als reeds zoo vele malen, een verkwikkend samenzijn. Van alle zijden van het land waren de broeders, en ook de zusters, saamgekomen, om met elkander te overdenken, wat de Heere ons weer had geschonken in d ...

De Heraut
835 woorden
J. A. WORMSER

J. A. WORMSER

De Creldig'liaidvan deOude KerkenordeningderNederL Gereformeerde Kerken. REI^Egehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 21 sten October 1889, DOORF. X.. RITTCIÈRS, Theol. Br. en Prof.Met aanteeken ...

De Heraut
37 woorden
DE UNIE

DE UNIE

DS IJNIE„Een, School met den Bijbel."Volkspetitionnement. - 3 AUGUSTUS. -- Xllde Unie-Collecte.Voor de Twaalfde maal vragen wij eene gave der liefde voor de School met den Bijbel.Laat ook uit deze Unie-Collecte openbaar worden, dat geen offer voor het waarachtig geluk ...

De Heraut
200 woorden
van 3