GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1890-07-06
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.De algemeene vergadering behoort weer lot het verledene. Het was, als reeds zoo vele malen, een verkwikkend samenzijn. Van alle zijden van het land waren de broeders, en ook de zusters, saamgekomen, om met elkander te overdenken, wat de Heere ons weer had geschonken in d ...

De Heraut
835 woorden
J. A. WORMSER

J. A. WORMSER

De Creldig'liaidvan deOude KerkenordeningderNederL Gereformeerde Kerken. REI^Egehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 21 sten October 1889, DOORF. X.. RITTCIÈRS, Theol. Br. en Prof.Met aanteeken ...

De Heraut
37 woorden
DE UNIE

DE UNIE

DS IJNIE„Een, School met den Bijbel."Volkspetitionnement. - 3 AUGUSTUS. -- Xllde Unie-Collecte.Voor de Twaalfde maal vragen wij eene gave der liefde voor de School met den Bijbel.Laat ook uit deze Unie-Collecte openbaar worden, dat geen offer voor het waarachtig geluk ...

De Heraut
200 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OLAF D£ NOOR. XV. De Volksvergaderiü!? .Als een loopend vuur ging weldra 't gerucht door heel het land, ja nog verder, van hetgeen bij de Skerry-rotsen was geschied. Overal werd er van gesproken en iedereen was ontsteld over z ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1039 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Cleref. Eerfen. BEEOEPBN: Kollum, W. Mulder Jr. te Harderwijk. - Hilversum, L. Adriaanse te Zeist.BEDANKT: Giessen-Nieuwkerk, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. — Vlaardingen, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. Christelij ...

De Heraut
372 woorden
Amsterdam

Amsterdam

IHH. Ej^f^kbesturen.diverse Orgelfabrieken te Parijs, kan ondergeteekende nu de meest volledige informatiën geven omtrent die Orgels, Door een persoonlijkbezoek aanwelke alleen voor zaal en kerk geschikt zijn. Adviezen gratis.Richt uwe correspondentie aan ...

De Heraut
46 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgeüiandel.Warmoessüaat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prqzen, voordeelige condities, volledige garantie. ...

De Heraut
14 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN

N. A. DE GAAY FORTMAN

Uitgaven van A. FERNHOUT, te Amsterdam: SAMENSPRAAKOVER HETDOORGODEFRIDUS UDEMANS, in leven predikant te Zierikzee, weer uitgegevenDOORN. A. DE GAAY FORTMAN, predikant te Amsterdam.Prijs ƒ 0.08. 25 exempl. ƒ 1.75; 50 exempl ƒ 3 ...

De Heraut
80 woorden
Men onderzoeke

Men onderzoeke

NSGHËOVAN DE„FORT WAYNE ORGAN Co. 77SCHOONSTE, SOLIEDSTI en GOEDEOOPSTE.Vijfjarige garantie van de fabriek, in elk instrument gehecht, bekrachtigd door mijne firma.Uitgebreide soVteering. Geheel rechtstreeksche verbinding en aanvoer door den Generaal- 5ge ...

De Heraut
70 woorden
ACTA

ACTA

Uitgave van J. A. WORMSER, te Amsterdam : ACTAder¥oorlooplge SynodevaaNederdHitscli© ©eref©rs8erfle lerkeaGEHOtXDEH TS ÜTKECHT, r.., EERSTE GEDEELTE. Prijs f 0.90TWEEDE GEDEELTE.1889.Prijs f OiSO. ...

De Heraut
26 woorden
van 3