GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1890-07-06
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Toen Ds. Biesterveld uit Gorkum zou ver trekken, sprak hij de kerk, wier Dienaar hij was, een woord ten afscheid toe, dat op veler verlangen het licht zag, en ten titel draagtT> Dat gij dit gebod houdt."Hierin zegt hij met hel oog op de Belijdenis onzer Gereformeerde kerken dit: ...

De Heraut
KUYPER
1152 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.De algemeene vergadering behoort weer lot het verledene. Het was, als reeds zoo vele malen, een verkwikkend samenzijn. Van alle zijden van het land waren de broeders, en ook de zusters, saamgekomen, om met elkander te overdenken, wat de Heere ons weer had geschonken in d ...

De Heraut
835 woorden
J. A. WORMSER

J. A. WORMSER

De Creldig'liaidvan deOude KerkenordeningderNederL Gereformeerde Kerken. REI^Egehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 21 sten October 1889, DOORF. X.. RITTCIÈRS, Theol. Br. en Prof.Met aanteeken ...

De Heraut
37 woorden
„Geen ding door ijdele eer.”

„Geen ding door ijdele eer.”

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zich zalven. Phil. 2:3. Tegen al wat ook maar zweemt naar ijdeltuitigheid is de Heilige Schrift onverbiddelijk streng; en tegen dit bijzonder soort ijdeltuiti ...

De Heraut
KUYPER
1405 woorden
Niet zonder ontroering

Niet zonder ontroering

Amsterdam, 4 Juli 1890.Niet zonder ontroering ontving ook onze redactie in den Icop dezer week het droef bericht van het afsterven van Dr. Ph. S. van Ronkel.Wie zich in Maasland, IJlst, Zutphen en Amsterdam nog herinnert, wat deze prediker voor Gods kerken ter vertroosting en bemoed ...

De Heraut
KUYPER
577 woorden
De martelaren.

De martelaren.

XVIIII, M4R? £]V de schoenmaker.In West Vlaanderen ligt het stadje Yperen, dat, in de geschiedenis van de Reformatie der i6e eeuw, eenen naam heeft gekregen, omdat het Evangeh'e daar een van God bereiden en gezegenden bodem vond. In 1547 woonde aldaar een jongeling, met name Marten, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
741 woorden
DE UNIE

DE UNIE

DS IJNIE„Een, School met den Bijbel."Volkspetitionnement. - 3 AUGUSTUS. -- Xllde Unie-Collecte.Voor de Twaalfde maal vragen wij eene gave der liefde voor de School met den Bijbel.Laat ook uit deze Unie-Collecte openbaar worden, dat geen offer voor het waarachtig geluk ...

De Heraut
200 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OLAF D£ NOOR. XV. De Volksvergaderiü!? .Als een loopend vuur ging weldra 't gerucht door heel het land, ja nog verder, van hetgeen bij de Skerry-rotsen was geschied. Overal werd er van gesproken en iedereen was ontsteld over z ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1039 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Cleref. Eerfen. BEEOEPBN: Kollum, W. Mulder Jr. te Harderwijk. - Hilversum, L. Adriaanse te Zeist.BEDANKT: Giessen-Nieuwkerk, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. — Vlaardingen, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. Christelij ...

De Heraut
372 woorden
Amsterdam

Amsterdam

IHH. Ej^f^kbesturen.diverse Orgelfabrieken te Parijs, kan ondergeteekende nu de meest volledige informatiën geven omtrent die Orgels, Door een persoonlijkbezoek aanwelke alleen voor zaal en kerk geschikt zijn. Adviezen gratis.Richt uwe correspondentie aan ...

De Heraut
46 woorden
van 3