GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1890-07-06
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgeüiandel.Warmoessüaat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prqzen, voordeelige condities, volledige garantie. ...

De Heraut
14 woorden
ACTA

ACTA

Uitgave van J. A. WORMSER, te Amsterdam : ACTAder¥oorlooplge SynodevaaNederdHitscli© ©eref©rs8erfle lerkeaGEHOtXDEH TS ÜTKECHT, r.., EERSTE GEDEELTE. Prijs f 0.90TWEEDE GEDEELTE.1889.Prijs f OiSO. ...

De Heraut
26 woorden
A. KUYPER

A. KUYPER

Verschenen bij J. A. WORMSER, te Amsterdam : MUIT DE JARE^ 1874 E]¥ 1875, vanDr. A. KUirP£SR.INHOUD: I. Koloniale quaestie; II. Sociale quaestie; III. Electorale quaestie; IV.' Onderwijs-quaestie; . V. Kerkelijke quaestie; VI. Partijverhouding.Prijs f 3.9 ...

De Heraut
35 woorden
J. A. WORMSER

J. A. WORMSER

De Creldig'liaidvan deOude KerkenordeningderNederL Gereformeerde Kerken. REI^Egehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 21 sten October 1889, DOORF. X.. RITTCIÈRS, Theol. Br. en Prof.Met aanteeken ...

De Heraut
37 woorden
K. FERNHOUT

K. FERNHOUT

23 Damrak 23. — Amsterdam.Bij den uitgever H. TULP, te Zwolle, is verschenen: TROUW of TROUWELOOS.MEFER.4AT doorK. FERNHOUT, Bedienaar des Woords te Zwartsluis. Uitgegeven vanwege de classe Overijsel en Drenthe.Na ontvangst van postwissel a 35 Cent wordt ...

De Heraut
40 woorden
Geabonneerden op DE

Geabonneerden op DE

Geabonneerden op DE HERA UT wordt beleefdelijk verzocht^ de abonnementsgelden over het kwartaal^ geëindigd 30 Juni ƒ. l., ten bedrage van f 1, 20, jjer postwissel over te maken.Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.J. A. WORMSER, Directeu ...

De Heraut
J. A. WORMSER
43 woorden
Amsterdam

Amsterdam

IHH. Ej^f^kbesturen.diverse Orgelfabrieken te Parijs, kan ondergeteekende nu de meest volledige informatiën geven omtrent die Orgels, Door een persoonlijkbezoek aanwelke alleen voor zaal en kerk geschikt zijn. Adviezen gratis.Richt uwe correspondentie aan ...

De Heraut
46 woorden
A. KUYPER

A. KUYPER

Verschenen bij J. A. WORMSER, te Amsterdam : „Is er aai de publieke Uiiversiteit tei onzeat plaats voor eene Faculteit der Theologie? "REFERAAT voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, ...

De Heraut
52 woorden
Christenen in Nederland!

Christenen in Nederland!

öhristenen m lederland!Een jongmensch, zonder fortuin, voor eenige jaren met den boekhandel begonnen, heeft aanvankelijk reeds ruimen zegen in zijn werk ondervonden. Hij zou evenwel daarmee overvloediger werkzaam kunnen zijn, tot bevordering van Gods Koninkrijk op aarde, zoo een meer bedee ...

De Heraut
65 woorden
Men onderzoeke

Men onderzoeke

NSGHËOVAN DE„FORT WAYNE ORGAN Co. 77SCHOONSTE, SOLIEDSTI en GOEDEOOPSTE.Vijfjarige garantie van de fabriek, in elk instrument gehecht, bekrachtigd door mijne firma.Uitgebreide soVteering. Geheel rechtstreeksche verbinding en aanvoer door den Generaal- 5ge ...

De Heraut
70 woorden
van 3