GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Geret, Kerken. DBIETALLEÏI: Wageningen, D. Bakker te Apeldoorn, C. W, E. Ploos van Amstel te Gerkesklooster en F. W. Sluijter te Heeg. - Harlingen, J. Hania Pzn. te Oosterbierum, S. Slees wijk "Visser te Rijsoord en I. f. Westerbeek van Eerten B.Jzn. te Mijdre ...

22 november 1891
De Heraut
310 woorden
E Voto Dordraceno.

E Voto Dordraceno.

De inteekening op E VOTO DOR-DRACENO (de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus) door Dr. A. KUYPER, als premie voor de abonnenten van de Heraut., blijft opengesteld op de voorwaarden vermeld in het No, van 14 Juni j.l, en herhaald ir de volgende nummers.ledere ïnteekenaa ...

22 november 1891
De Heraut
J. A. WORMSER
391 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie^School < e Kootwijk.Het besluit van den Raad der gemeente Barneveld tot opheffing van de openbare school te Kootwijk, is, door de Gedeputeerde Staten van Gelderland, goedgekeurd en zoo is dan nu het kleine Kootwijk de eerste gemeente o ...

22 november 1891
De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS
Voorzitter.
R. YAN BUURIK
Secretaris.
363 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In zake de poging om ook van Gereformeerde zijde in de behoefte aan kundige en ervaren ziekenverzorging te voorzien, schrijft Ds. Gispen in de Bazuin van de vorige week als volgt: Zoo als ge ook uit de Bazuin vernomen hebt, is te Amsterdam een begin gemaakt met Christelijke Kranken verpleg ...

22 november 1891
De Heraut
KUYPER.
753 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Beelden en gelijkenissen. De hoofdzaak waarop iemand, die een beeld of een vergelijking gebruikt te letten heeft, is wel dat hij geen valsche of onjuiste, maar echte, ware gebruikt.Schijnbaar is dat heel gemakkelijk, in werkelijkheid echter niet.Een b ...

22 november 1891
De Heraut
HOOGENBIRK
922 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DuitjSChlaud, De aanstaande Synode der Pruisische lahdskerk. Een k e i z e r lij k stuk tegen het »Z u h alt er t h u m".Weldra zal de Algemeene Pruisische Synode, der Evangelische landskerk, die om de vijf jaren vergadert, samenkomen en dit wel voor de derde maal. Dertig leden dezer Synod ...

22 november 1891
De Heraut
WINCKEL.
1523 woorden
K. K. VAN VLIET

K. K. VAN VLIET

De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en vriendinnen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun i2l/2-jarig huwelijk ondervonden. K. K. VAN VLIET. M. VAN VLIET-BLEIJERVEEN.Nigtevecht, 23 Nov. 1891. ...

22 november 1891
De Heraut
32 woorden
G. A. GOLDSGHMEDING,

G. A. GOLDSGHMEDING,

Orgelhandel.G. A. GOLDSGHMEDING, Warmoesstraat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prijzen, voordeelige conditiën, ToUedige garantie. ...

22 november 1891
De Heraut
14 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

Bij J. k. WORHSER te Amsterdam, isverschenen: Calvinisme en RevisieDOORDr. A. KUYPER.(Eerst verschenen in The Presbyterian and Reformed Review, Jnli 1891), Prijs f 0.50. ...

22 november 1891
De Heraut
24 woorden
F.P.DHUIJ,

F.P.DHUIJ,

Wilt^^De prijs van dezen prachtigen en de-^ ^ S .f^)^S^JS.g& & & gratisverspreidingvangoedeTRAKTATEN be-^vorderen, teeken dangelijken Kalender is slechts 75 Üt.bij een Correspondentvan het ...

22 november 1891
De Heraut
93 woorden
van 4