GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-11-03
Berefarmeerde Bezindheid.

Berefarmeerde Bezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Beverwijk A, J. C. Raamsdonk te Veere. — Oosterbeek, G. de Braal te Kralingen (gem. Rotterdam.) — Passaie (N.-Amerika), J. Contant te Biezelinge (gem. Kapelle.) BEDANKT: Burum (cl. KoUum), P. Postema te Warfum (Gron.) ...

3 november 1895
De Heraut
339 woorden
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

llüff KEffiGIBOM 18 BfiEDA.Ingekomen bij Ds. W. KAPTEYN: Van Mej. N. N. te Breda 72.50; van N. N. door Ds. Noordewier ƒ5; van J. R./i. Bij ondergeteekende van A. B. te Gorinchem ƒ5; van Mej. N. N. te Breda ƒ25; van Mej. N. N. ter Terneuzen ƒ2.50.Veel hebben de kerken der andere gewe ...

3 november 1895
De Heraut
200 woorden
Dwaalleer.

Dwaalleer.

Van den heer R. te R. ontvingen \w& een breedvoerig stuk, om het oude gevoelen van Deurhoff te bepleiten, dat het «lichaam van Mozes, " waarover de aartsengel met Satan streed, »de gemeente des Ouden Verbonds" zou geweest zijn.Leze de schrijver eens over dezen dwaalgeest wat Taco Hajo ...

3 november 1895
De Heraut
119 woorden
Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door onedele concurrentie genoodzaakt, bied ik een klein getal vanH. E. GRAVEI^EIJER, Oereformeêrde ieleofslaer, 21 dln. in 3 sterke nette banden, met vergulde ruggen, TE KOOP aan voor denSsBoipriJs van f B.—per Ex. Zoolang de voorraad strekt, na ontvangst van p ...

3 november 1895
De Heraut
71 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Almachtigen God van mijne zijde weg te nemen mijne 1 gehefde Echtgenoote en mijner drie kinderen I zorgdragende Moeden, HIEKE BOUWES VELLINGA, I m den ouderdom van 45 jaren, na eene genoeglijke Echtvereeniging van 17I/3 jaar. ] Ontbonden te worden en met Chris ...

3 november 1895
De Heraut
62 woorden
Door JACOBUS KOELMAN.

Door JACOBUS KOELMAN.

Bij den Uitgever Ht TUL P, te Zwolle, verscheen zooeven en is bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar: Bi) itnni' i H i lies GHs, in den vorm van een Brief ingerictit tot vaststelling van den staat dergenen, die Ciiristus in geloof omlielzen, DOORJMOBUS lOUAN.In de ...

3 november 1895
De Heraut
54 woorden
Firma Johannes Kramer & Co

Firma Johannes Kramer & Co

Wirma, JOIIJL2Sn^: BS : H: FtA.MBSJFt éb Co, , ^f Bil 15-17, ilSTSROü.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONeATIkN en BELEENINfiEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers ...

3 november 1895
De Heraut
51 woorden
Door J.H.HOUTZAGERS,

Door J.H.HOUTZAGERS,

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te Middelburg., is verzonden de vierde aflevering van: DOORJ. H. nOVTZAQEnS, Geref. Predt. te Kootwijk.Deze afi., 12 pag. druks, verschijnen om de 14 dagen. Prijs ƒ 0.73, fr. per post ƒ 1.04 per jaar. Proefnummer wordt op aanvrage gaarne ...

3 november 1895
De Heraut
46 woorden
Door Dr.L. Wagenaar.

Door Dr.L. Wagenaar.

Bij (J. A, ."SA^ORMSEJEi, te Amsterdam, is ter perse om eerstdaagste verschijnen: et üod.Levensbeschrijving van den WelEerwaapden HeerJ. J. A. PLOOS VAN AiWSTEL, DOORDP. L. imOEBiAAR.JMEet Fortret en andere afbeeldingeen. ...

3 november 1895
De Heraut
39 woorden
b. van der land,

b. van der land,

K BUSTES in PLASTIEK.Sformaat 32 X 33, ƒ 5.— {ser stuk.Is. da Costa en Ir. è. Groes ? . Prinsterer, formaat 24 x I4| ƒ 3.— per stuk.Boekhandel van B. VAN DER LAND, Amsterdam, i^embrandtplein 18. ...

3 november 1895
De Heraut
36 woorden
van 3