GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-14
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

P. MAN £IJK.Firma JOHJLJSTlsrJES JSZFtJLMSlR < & Co, 15—17, Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudeo, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONGATIÈN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO l/a pCt. onder de prolongatie ...

De Heraut
48 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van den heer D. R. te Amersfoort / r; van den heer J. Dorling te Oost-Souburg, gevonden in de coU. /i voor Kootwijk; van P. H. te Melissante ƒ i; van N. N. te Heteren ƒ 5, voor Kootwijk, van den heer A. Hoogendijk, van de Chr. Jongel.vereen. te Ouderkerk a/d, IJsel ƒ ...

De Heraut
54 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in het vier en zeven- 1 tigste jaar haars levens, onze geliefde Moeder, \ Behuwdmoeder en Grootmoeder, I CATHARINA JOHANNA SCHREUDER, Wed» den Heer H. S. FRANSSEN, eerder Wede den Heer A. ANTINK.Haar heengaan was in vrede, door het I geloof in Christus, Dr, H, ...

De Heraut
58 woorden
STICHTELIJKE WERKEN.

STICHTELIJKE WERKEN.

^^^--D". A. KUYPER, E WERKER.TWEEOE SERIE.Deze serie zal bevatten: HONIG DIT DEN HOTSSTSEN, Boel U; DIT HET WOOBD. Serie I, Deel Hl en Serie II, Deel I.De prijs van de geheele serie (compleet in ongeveer 18 afleveringen) zaï boogstena f 6.50 zijn.O ...

De Heraut
68 woorden
Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving.

Koloniale»^ Werving.HAN06ELD ƒ 200.-- (twee boBderd gulden), bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie, met onbepaald verlof of in wepkelijken dienst, bij het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd t ...

De Heraut
84 woorden
KERSTFEESTLIEDEREN.

KERSTFEESTLIEDEREN.

HEDEN VERSCHEEN: KËBSTFËESTLIEOEREN.M.XJZ11S1IS: VANI. S. HE VILLIEBS, te PAARL(Kaapkolonie).1°, Soor: „Hq komt! zoo juichen Sarons kronen." 2°. Aria voor Sopraan: „Watheerl^kheid straalt over Bethlehems velden!" Z\ Vrouwenkoor: „Hallelujah, looft ...

De Heraut
86 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 12 November.Kort Verslag van de Vergadering der Classis Sneek, te Sneek op 27 October 1897.Rapporten der kerkvisitatoren, Over het algemeen is de toestand der kerken bevredigend. De zending echter wordt door vele kerken nog weinig behartigd. ...

De Heraut
113 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Den Weled. Heer Redacteur der Heraut. Weled.-Heer!Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer S. uit Surhuisterveen verzoek ik beleefd voor onderstaande regelen plaatsing.Waar de heer S. zegt dat de boeren in Friesland de ...

De Heraut
M. ANEMA
250 woorden
S. J. SEEFAT

S. J. SEEFAT

Vrije UiiiïersiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ConiribBtlSB: Door den heer J. van Rijnbach te SmUde ƒ 12; door den heer H, T, Lijberse te Arnhem / 474, 50; door den heer C, J, Leijh te Leiden / 200; door den heer W, C. van Munster te Leeuwarden ƒ 192.50 ...

De Heraut
252 woorden
Duker’s Voetius.

Duker’s Voetius.

Dr. Duker heeft opnieuw een belangrijke aflevering van zijn Biographic van Gijsbert Voetius in het licht gezonden.Hij behandelt thans zijn predikant zijn van 1618—1634, eerst zijn werkzaamheid op ring en classis en synode; daarna Voetius' arbeid in en buiten 's-Hertogenbosch; en ten leste ...

De Heraut
282 woorden
van 3