GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-02-14
„Die mij op den rechten weg geleid heeft.“

„Die mij op den rechten weg geleid heeft.“

En ik neigde mijn hoofd en aanbad den Heere; en ik loofde den Heere, den God mijns heeren Abrahams, die mij op den rechten weg geleid had, om de dochter van mijns heeren broeder voor zijnen zoon te nemen. Genesis 14 : 48.Een voor het eerst aangekomen vreemdeling loopt heel anders door een ...

De Heraut
1626 woorden
Wet en Profeten.

Wet en Profeten.

Amsterdam, 12 Febr. 1904. IV. De dwaze bewering van den „deskundigen onderzoeker, " dat niemand met gezond verstand zich zelf en anderen nog langer zou willen diets maken, dat wetten, die reeds lang vóór Mozes tijd bij Hammurabi te vinden waren, vijf eeuwen n ...

De Heraut
2559 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

VERSCHENEN; Vrijmaking van den ArbeidDOORJ. C, SIKKEL, Dienaar des Woords te Amsterdam.Vooraf gaat een schrijven aan denWeleerwaardenHeerns. IV. H. GISrSJSrjr.teBaarn.12I/2 vel royaal / 1.50.Nog enkele exemplaren zijn vo ...

De Heraut
44 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Meppel. Op de vergadering dezer classis, gehouden 3 Febr. j 1., werd met algemeene stemmen tot den mi-isionairen dienst des Woords toegelaten de heer D K. Wielinga, theol. cand. te Kampen, door de ks-rk van Hoogeveen beroepen om uitgezonden te worden voor d ...

De Heraut
M. ELZINGA.
W. MULDER
Ds. J. H. DONNER
Ds. N. Y. VAN GOOR
DR
A. NOORDTZIJ
1140 woorden
Kerkelijk of niet kerkelijk.

Kerkelijk of niet kerkelijk.

Ds. Diermanse van 's-Gravenhage vraagt ons, waarom het verschil in de opleidingsquaestie door ons niet liever met de woorden: kerkelijk of niet-kerkelijk wordt aangeduid, dan met seminaristisch of universitair. Volgens ons drukken beide tegenstellngen toch dezelfde gedachten uit, en er kan onzerz ...

De Heraut
459 woorden
Dan de tien geboden.

Dan de tien geboden.

VI. Uwe vrucht is uit Mij gevonden. Hosea 14 : 9. De wet des Heeren, of de tien geboden, geestelijk verstaan, geldt als Gods geopenbaarde wil voor den mensch en dus zoowel voor niet-Christeuen als voor Christenen.Het gij zult! ...

De Heraut
3508 woorden
Buitenland

Buitenland

Frankfijk. De zaak van den Abt-Ij o i s y.In dit blad deelden wij mede, hoe order Roomsche Godgeleerden, voornamelijk in Frankrijk, de zoogenaamde nieuwere critiek over de Heilige Schrift gevolgd wordt. Een dergenen die het verst in deze gingen, is de abt Loisy, die in zijn werken: de Gods ...

De Heraut
WINCKEL
790 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

tDe familie VAN DER GOOT betuigt haren oprechten dank voor de betoonde deelneming, ondervonden bij het overlijden van hare gelietde Moeder, Mej. JOHANNA DE BOER, Wed. van H. VAN DER GOOT.Nijkerk, Febr. 1904. ...

De Heraut
33 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

[re. WEiszTc%Commissionairs la Effecten, WESTERMARKT No. 21AM8TEBBAM, ...

De Heraut
9 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Enter, H. A. Kievits, cand. te Nij kerk. — Harlingen, J. H. Donner, te Nieuwdorp. AANGENOMEN: Wolvega, R. J. Aaiberts, te Opperdoes. Nederlandsch Hervormde Kerk. BEROEPEN: Oisterwijk, A. Fetter, ...

De Heraut
173 woorden
van 4