GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
INDIE.

INDIE.

Ondergeteekende verzoekt vriendelijk doch ringend, wanneer iemand van Gereformeerden uize naar Indië vertrekt, opgave te mOgen ntvangen, al is het per briefkaart, vanaam en stoomscMp.D. J. B. WIJERS. Kwitang (Weltevreden). ...

De Heraut
31 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

rWed. P. ViN EUK k ZONEBLoof dllcaiitoor: Bijkantoreii: AMSTERDAM, Damrak 60.AMSTERDAM, Dam lB-15-17.HILVERSUM, Langestraat 65.HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnbrugsteeg ...

De Heraut
58 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BmoKPEK : Terwiipel G. Noordhof, te Lippenhuizen. — Roodeschool, G. D. Scheepsma, te Boom» bergum. — Wolfaartsdijk, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Waarder, J. Schoonhoven, te Scherpenieel. v EAANOINOMEN: Yselmonde, D. Steenhuis, te Ulru ...

De Heraut
528 woorden
VADER en MOEDER

VADER en MOEDER

Wegens verleend eervol ontslag aan de tegenwoordige titularissen, tengevolge vati gevorderden leeftijd, roept het Bestuur van Het Prov.Ger. Weeshuis te MIDDELHABNIStegen i April 1911 bij deie gegadigden op voot de betrekking vanVADER en MOEDERaan gemelde stichting, waa ...

De Heraut
96 woorden
MATTH. HENRY

MATTH. HENRY

3^^ Thans isOompleet versclienenhet EERSTE DEEL(Matiheus—Markus—Lukas)VAN DEletterlijke en Practioale Verklaring van het Nieuwe TestamentDOOROPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD.VERMEERDERD MET EEN VOORREDE VANDr. H. BAVINCKDit ee ...

De Heraut
290 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

-*? HJLEVENSVERZEKERINGde Nederlanden va» i845BRAND - -1 VERZEKERINGINBRAAKDEN HAAG (vroeger Zulpben). OIrecUB HENNY. KAPITAAL, . . . . . t 4.000.000.00 RESERVEFONDS rui» . • 1.420 00000 ...

De Heraut
17 woorden
NIEUWE BOEKEN

NIEUWE BOEKEN

BOEEVilKOllPIiG.Da Boekhsndekar H. A- VATST BOTTENBURG, Bloema; racht 45, Amsterdam, zal van Maandag 3 October tot Donderdag 6 Oct.a. S, telkens des a'ronds 6I/2 uur, publiek verkoopen: DE ltIBL.IOTllEK.EMvan wijlen de WclEerw. Z.Gel. Heeren: L. V. d. VAL ...

De Heraut
118 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

ttroQmgscHe Bypotheekbaok voor iederlaolTelephoonIntercOBacnanaal Mo. OÏA.Maatschappelflk Kapitaal ƒ1, 000, 000.Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1909, f 2.559147So» aan Pandbrievea / 3.503.750.—.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, A. W. SCHI ...

De Heraut
99 woorden
HET LAND MIJNER VADEREN

HET LAND MIJNER VADEREN

R Mr. W. SWïTTERS, F. J. BOLT.M Land mijner Vaderenof een Reis door Egypte en Palestinadojr F. Lion Cachet, is een der mooiste boeken viQ dien begaafden schrijver, Ea dit drukt de tittl zelf wel uit, want wat is mooier dan een reisbe.schTijvipg? en bovendien welke kan mooier ...

De Heraut
269 woorden
„DE STER”

„DE STER”

lrlitterl^STER", Bloemstraat 154.Aanbevelend, J. H. llOliliEE. Vraagt steeds .J.H. MOLLEE'S KINDERMEEL. ...

De Heraut
13 woorden
van 4