GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
DE TEGENWOORDIGE

DE TEGENWOORDIGE

...

4 juli 1915
De Heraut
1 woorden
EEN GETUIGENIS

EEN GETUIGENIS

...

4 juli 1915
De Heraut
1 woorden
LEVEN IN HET WOORD

LEVEN IN HET WOORD

...

4 juli 1915
De Heraut
1 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

nL G. WEISZ & C°., Commissionairs Sn Effecten, Westermarkt Plo. 21AMSTERDAM. ...

4 juli 1915
De Heraut
11 woorden
De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

.'. De Groninger ; , randwaarborg-MaatschaHOOFDKANTOOR ."GRONINGEN, O, Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H.H. PredIkanten irs, alsmede voor ICerketi en Scholen. ...

4 juli 1915
De Heraut
20 woorden
Verderf den zegen niet,

Verderf den zegen niet,

Ds.O mJrie Saerredenen doorH. J. HEI DA Ezn., V. D. M. Stadskanaal. Zeer geschikt ook voor leesdiensten. Alom gunstig ontvangen.Prijs ƒ0.30. (Mede ten voordeele der Militairen.)Groningen. Firma JAN HAAN, Uitgever. ...

4 juli 1915
De Heraut
30 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Uit het busje van wijlen raej. H. door Ds. van Schelven te Amsterdam / 2.2S ; van den heer T. Kuiper te Hilversum /' 1 ; van mej. G. Versteeg te Hilversum f 1.Kootwijk. Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

4 juli 1915
De Heraut
43 woorden
BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOGPtNG.Bij H. A. VAN BOTTE§\iBUItG, Prinsengracht 433 Amsterdam, zal begin October a.s. publiek worden verkoclitdeBiliüotlielceiivan wijlen den WelEerw. ZeerGel. HeerDs. C. VAM PROOSDIJ te Amsterdam, van een Em. predt., van een hoofdonderw. en andere ver ...

4 juli 1915
De Heraut
44 woorden
Wetenschappelijke samenkomst.

Wetenschappelijke samenkomst.

Men verzoekt ons de aandacht onzer lezers er op te vestigen, dat de bewijzen van deelneming en de referaten (die als bewijs van deelneming dienst doen) niet tot 2 Juli, zooals oorspronkelijk was meegedeeld, maar tot j Juli aan het bureel der Vrije Universiteit verkrijgbaar zijn. ...

4 juli 1915
De Heraut
46 woorden
Geabonncerden. op DE HERAUT

Geabonncerden. op DE HERAUT

Geabonncerden. op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd jo Juni, ten bedrage van f i.20, per postwissel over te maken, welke rrten gelieve te adresseeren aan De Administratie van „De Heraut", Amsterdam. De abonnem ...

4 juli 1915
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
56 woorden
van 4