GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
DE TEGENWOORDIGE

DE TEGENWOORDIGE

...

De Heraut
0 woorden
EEN GETUIGENIS

EEN GETUIGENIS

...

De Heraut
0 woorden
LEVEN IN HET WOORD

LEVEN IN HET WOORD

...

De Heraut
0 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

nL G. WEISZ & C°., Commissionairs Sn Effecten, Westermarkt Plo. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

.'. De Groninger ; , randwaarborg-MaatschaHOOFDKANTOOR ."GRONINGEN, O, Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H.H. PredIkanten irs, alsmede voor ICerketi en Scholen. ...

De Heraut
19 woorden
Verderf den zegen niet,

Verderf den zegen niet,

Ds.O mJrie Saerredenen doorH. J. HEI DA Ezn., V. D. M. Stadskanaal. Zeer geschikt ook voor leesdiensten. Alom gunstig ontvangen.Prijs ƒ0.30. (Mede ten voordeele der Militairen.)Groningen. Firma JAN HAAN, Uitgever. ...

De Heraut
32 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Uit het busje van wijlen raej. H. door Ds. van Schelven te Amsterdam / 2.2S ; van den heer T. Kuiper te Hilversum /' 1 ; van mej. G. Versteeg te Hilversum f 1.Kootwijk. Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

De Heraut
39 woorden
Wetenschappelijke samenkomst.

Wetenschappelijke samenkomst.

Men verzoekt ons de aandacht onzer lezers er op te vestigen, dat de bewijzen van deelneming en de referaten (die als bewijs van deelneming dienst doen) niet tot 2 Juli, zooals oorspronkelijk was meegedeeld, maar tot j Juli aan het bureel der Vrije Universiteit verkrijgbaar zijn. ...

De Heraut
45 woorden
BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOGPtNG.Bij H. A. VAN BOTTE§\iBUItG, Prinsengracht 433 Amsterdam, zal begin October a.s. publiek worden verkoclitdeBiliüotlielceiivan wijlen den WelEerw. ZeerGel. HeerDs. C. VAM PROOSDIJ te Amsterdam, van een Em. predt., van een hoofdonderw. en andere ver ...

De Heraut
48 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDINGPIANO'S - ORGELS.KALVERSTRAAT 56 - WARMOESSTRAAT 141.UTRECHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303_________ ACViSTERDAM. —• > Te koop aangeboden: LANGE's Bibelwerk, Neue Test. 6 h. led. bd. met verg. titel ƒ 16; STARING, Bijbelsch zakel. Woorde ...

De Heraut
49 woorden
van 4