GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
Familieberichen

Familieberichen

Heden ontsliep plotseling, in haren Heere en Heiland, in den leeftijd van 64 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Weduwe , N. VAN RENNES-VANIC. G. THOLEN—SCIIIE.A'unspeet, < VAN RKNNES./ Ds. J. THOLEN. ij. H. W.VAN DEN BERG—Ro ...

De Heraut
74 woorden
Geref. Traktaatg.„ Filippus.

Geref. Traktaatg.„ Filippus.

AMSTERDAM.tGerei. ïraktaati. Jilippus".Voor de gratisverspreiding van Geref. lectuur, ook en vooral bij leger en vloot, worden gaarne giften ingewacht.Wie lid van „Filippus" wenscht te worden, geve zich aan bij den Penningmeester. De contributie bedraagt f 1 per jaar. ...

De Heraut
62 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

nL G. WEISZ & C°., Commissionairs Sn Effecten, Westermarkt Plo. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
„Ga in uw binnenste kamers"

„Ga in uw binnenste kamers"

Ga henen, mijn volk, ga in uwc binnenste kamers, en sluit uwe deuren na u toe; verberg u als een klein oogenblik, totdat de gramschap overga. Jesaja 26 : 20. Uw persoon leeft naar twee kanten.Eenerzijds gaat ge uit naar de wereld, en dan beweegt ge u naar hi ...

De Heraut
Dr. A. K.
1429 woorden
Vrije Universiteteit.

Vrije Universiteteit.

Aan Contributiëa: door den heer H. J. ten Rae te Neede / 16; X. Y. Z. Jr. f25; door den heer J. v. d. Meyden te de Werken /• 17.50; 'door Ds. U. FaberteEe afr. ƒ20.86. .door den heer H. van Noort te Loosduinen ƒ 74; door den heer J. van Ginkel uit Beek/'25, uit Lent fS, uit Nijmegen ...

De Heraut
338 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

VI. Wanneer onze Gereformeerde Kerk in haar Geloofsbelijdenis verklaart, dat «Christus zijn bloed vergoten heeft om de kinderkens der geloovigen te wasschen"; in haar Catechismus ons onderwijst, dat»hun door Christus' bloed de verlossing van hunne zonde en de Heili ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1902 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Nordhom—Brandlecht (Graafschap Bentheim), Joh. Wolf, cand. te Emden. — Tzum (Fr.), R. Haitsma, te Hindeloopen. — Andel (N.-Br.), J. H. A. Bosch, cand. te Almkerk. — Spijk (Gr.), I. C. Aalders, te Beetgum. — Emmer-Corapascuum, D. van ...

De Heraut
462 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDINGPIANO'S - ORGELS.KALVERSTRAAT 56 - WARMOESSTRAAT 141.UTRECHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303_________ ACViSTERDAM. —• > Te koop aangeboden: LANGE's Bibelwerk, Neue Test. 6 h. led. bd. met verg. titel ƒ 16; STARING, Bijbelsch zakel. Woorde ...

De Heraut
49 woorden
BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOGPtNG.Bij H. A. VAN BOTTE§\iBUItG, Prinsengracht 433 Amsterdam, zal begin October a.s. publiek worden verkoclitdeBiliüotlielceiivan wijlen den WelEerw. ZeerGel. HeerDs. C. VAM PROOSDIJ te Amsterdam, van een Em. predt., van een hoofdonderw. en andere ver ...

De Heraut
48 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een bisschoppelijke vermaning over onvoegzame kleeding. Uit Elzas-Lotharingen meldt men, dat bisschop Benzier bevolen heeft van alle kansels zijner diocese de volgende vermaning voor te lezen. «De toenemende vrijheid in de» kleeding der vrouwen eischt dringend aanhoudende en omzichtige bestrijdin ...

De Heraut
WINCKEL.
404 woorden
van 4