GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-11-14
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Uiteengedreven openluchtsamenkomsten. Ook in het Noorden van Berlijn, te Humboldthaïn, werden sedert Pinkstermaandag van dit jaar geregeld des namiddags te 4 ure openluchtsamenkomsten ge houden in het park. Behalve de genabuurde ge meenten werkten in deze samenkomsten de in , het Noorden van de h ...

De Heraut
WINCKEL.
247 woorden
Gedenkboek Dr. A. Kuyper

Gedenkboek Dr. A. Kuyper

STANDAARD-SERIEVroeger verschenen Uitgaven: Deel I. WiNTBRPELD—PLATEN, HAETELEED. Ing. 11.80. Geb. f2.80.Deel II. M.v.O., GODSLEIDlNG. Ing. f 1.80. Geb. f2.80. Deel III. WiNTEBFELD—PLATEN, DE IJZEEEN EIDDEH. Ing. f 1.80. Geb. f2.80.Vóór 1 December verschijnt: Diel IV. GUIDO F ...

De Heraut
126 woorden
Dr. A. KUYPER

Dr. A. KUYPER

leder Antirevolutionairzal In het bezit willen komen van hetHerinneringssesGliriftover het afsterven vanDr. A. KUYPERwaarin wordt opgenomen een verslag van de begrateuls-pieehtigheid en van de b^ deze gelegenheid gehouden toespraken en verder eenise mededeelinge ...

De Heraut
115 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in zija Heere en Heiland onze innig geliefde Vader, Behuwd- en GrootvaderDr. ABRAHAMKUYPER, Minister van Staat, Commandeur in de Orde vanden Nederlandschen Leeuw, in den ouderdom van 83 jaar.Bloemendaal, Dr. H. H. KUYPER. ...

De Heraut
110 woorden
N.V.„PHARUS”

N.V.„PHARUS”

WiKpiif9 PHARUS fiCommlssarisaen: Mr. J. A. DE WILDE, 's Gravenhage; W. DE VLÜ6T, Amsterdam; WILH. RICHTERS, 's-Gravenhage; S. BAKKER, Bussum. Raad van Toezicht: Mr. J. A. DE WILDE; WILH. RICHTERS. Directie : J. P. MEYER. Aocountaut: B RICHTERS BzN., Rotterdam. Wiskundig Advi ...

De Heraut
103 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Met diepe ontroering geeft de Kerkeraad der_ Gereformeerde Kerk van Utrecht kennis van het plotseling overlijden van zijn geliefden en hooggeschatten emeritus- Dienaar des Woords Ds.P. J. W. KLAARHAMER.Omdat ons, bijna 30 jaren lang, zooveel in hem werd geschonken, is zijn heengaan ons . s ...

De Heraut
90 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid, in de hope des Eeuwigen levens, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de WelEerwaarde HeerDs. J. STRIJKS Em.-Pred., in den ouderdom van 82 jaar.In leven Disnaar des Woordsvan de Geref. Kerken te ...

De Heraut
85 woorden
Voor uitdeeling van Scheurkalenders

Voor uitdeeling van Scheurkalenders

VQOP uitdeeling vanwordt door velen reeds jaren lang genomen de bekende„Oszells Éerlitiry's Ciiristeliike^Sclgurkaienier".Deze kalender ia geliefd bij oud en'jong. Naast goede stichtelijke lectuur, geeft ze boeiende verhalen. Yerdei nog Prijsraadsels voor de Jeu ...

De Heraut
76 woorden
„DE STANDAARD”

„DE STANDAARD”

DESTANDAmiD"DAQBLAD VOOR NEDERLAND HOOFDORQAAN DER AR. PARTIJ Bureau van Redactie en Administr, N. Z. VÜORBURQWAL 58-60 : : AMSTERDAM.TEL. N. 2157 N. 231S. C 685.Het blad dat ieder Antl- Revolutionair in de eerste plaats leest, omdathet als hoofdorgaan leiding g ...

De Heraut
72 woorden
SIGAREN.

SIGAREN.

Versohenen de Vierde Druk vanHAAR IDEALENDOOR JOHANNA BREEVOORTBhet bekende tenden^z-werk Aver •; • de vrouwenbeweging.PRIJS f 1.90.Dit boek iDehoort iedere jongedame en jongeman in bezit te hebben! Uitgever W. ZWAQERS, Rotterdam.SIGAREN.ove ...

De Heraut
67 woorden
van 4