GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-11-14
Electrische Kerkorgelfabriek A.Standaart

Electrische Kerkorgelfabriek A.Standaart

Electrische Kerkorgelf abriek A. StandaartTELEFOON INTERG. 9667. - Gerrit v. d. Lindestraat 30-35-37 - ROTTERDAMVenfaardiging van yitsluitend eerste klasse KERKOilGELS van zuiver Hollandsche gedachte en uitvoering Langdurige garantie velgens de bepalingen van den Bend van Kerkergelb ...

14 november 1920
De Heraut
60 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid, in de hope des Eeuwigen levens, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de WelEerwaarde HeerDs. J. STRIJKS Em.-Pred., in den ouderdom van 82 jaar.In leven Disnaar des Woordsvan de Geref. Kerken te ...

14 november 1920
De Heraut
85 woorden
SLOOPEN en LAKENS

SLOOPEN en LAKENS

SLOOPEN en LAKENSin alle maten en onberispelijke afwerking.Aanbevelend, A. ZOMER, Haaplem. ...

14 november 1920
De Heraut
12 woorden
De Gee & Grosheide

De Gee & Grosheide

De Gee & GrosheideAccountantsSingel 303(Instituutsleden).Vondelstraat GOTel. Noord 1233 Tel. Zuid 6211. , , Centrum 2981 ...

14 november 1920
De Heraut
10 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in zija Heere en Heiland onze innig geliefde Vader, Behuwd- en GrootvaderDr. ABRAHAMKUYPER, Minister van Staat, Commandeur in de Orde vanden Nederlandschen Leeuw, in den ouderdom van 83 jaar.Bloemendaal, Dr. H. H. KUYPER. ...

14 november 1920
De Heraut
110 woorden
A.W.BRINK & Co.

A.W.BRINK & Co.

. W. BRINK & Co.OMMtSSIONNAIRS IN EFFECTENEERENQRAOHT 148, AMSTERDAM. ...

14 november 1920
De Heraut
7 woorden
Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.Waarom nog Uw bediende naar het postkantoor te zenden ompostzegels te koopen ? Hij die eene postrekening heeft, bestelt depostzegels op een daarvoorgratis ten postkantore verkrijgbaar formulier, en betaalt ze doormiddel van een g ...

14 november 1920
De Heraut
53 woorden
HARMONIUMS

HARMONIUMS

HARMONIUMSTHANS ZEER GOEDKOOP = CATALOGUS GRATIS"I^AX HORN . ZWICKAU1ste KLAS FABRIKAAT ...

14 november 1920
De Heraut
12 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Met diepe ontroering geeft de Kerkeraad der_ Gereformeerde Kerk van Utrecht kennis van het plotseling overlijden van zijn geliefden en hooggeschatten emeritus- Dienaar des Woords Ds.P. J. W. KLAARHAMER.Omdat ons, bijna 30 jaren lang, zooveel in hem werd geschonken, is zijn heengaan ons . s ...

14 november 1920
De Heraut
90 woorden
GEVRAAGD een ADJUNCT-AMANUENSIS

GEVRAAGD een ADJUNCT-AMANUENSIS

ïer. voor Hooger Onderwiis op 0.11.GEVRAAGD eenniet boven de 40 jaar, minimumsalaris f 2500 per jaar.Sollicitaties met opgave van tegenwoordigen werkkring en getuigschriften worden ingewacht aan het Bureel der Vereeniging, Keizersgracht 164, Amsterdam. ...

14 november 1920
De Heraut
31 woorden
van 4