GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-11-14
De Gee & Grosheide

De Gee & Grosheide

De Gee & GrosheideAccountantsSingel 303(Instituutsleden).Vondelstraat GOTel. Noord 1233 Tel. Zuid 6211. , , Centrum 2981 ...

De Heraut
10 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in zija Heere en Heiland onze innig geliefde Vader, Behuwd- en GrootvaderDr. ABRAHAMKUYPER, Minister van Staat, Commandeur in de Orde vanden Nederlandschen Leeuw, in den ouderdom van 83 jaar.Bloemendaal, Dr. H. H. KUYPER. ...

De Heraut
110 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. In en om Jeruzalem. III. (Bij vergissing was reeds gesproken van slot).Na een eindweegs te bebben voortgereisd, zoo meldt een reiziger uit ónzen tijd, bereikten wij Anata, het vr ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1356 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het jaar 1876 was het vrijheidsjaar voor de Universiteit en de beoefening der wetenschap in Nederland.Tot groote blijdschap van mannen als Dr. A. Pierson.Dr. Pierson was verheugd over het feit dat «officiee ...

De Heraut
H. L. BOTH
h. t.
1021 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Uiteengedreven openluchtsamenkomsten. Ook in het Noorden van Berlijn, te Humboldthaïn, werden sedert Pinkstermaandag van dit jaar geregeld des namiddags te 4 ure openluchtsamenkomsten ge houden in het park. Behalve de genabuurde ge meenten werkten in deze samenkomsten de in , het Noorden van de h ...

De Heraut
WINCKEL.
247 woorden
A.W.BRINK & Co.

A.W.BRINK & Co.

. W. BRINK & Co.OMMtSSIONNAIRS IN EFFECTENEERENQRAOHT 148, AMSTERDAM. ...

De Heraut
7 woorden
Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.Waarom nog Uw bediende naar het postkantoor te zenden ompostzegels te koopen ? Hij die eene postrekening heeft, bestelt depostzegels op een daarvoorgratis ten postkantore verkrijgbaar formulier, en betaalt ze doormiddel van een g ...

De Heraut
53 woorden
HARMONIUMS

HARMONIUMS

HARMONIUMSTHANS ZEER GOEDKOOP = CATALOGUS GRATIS"I^AX HORN . ZWICKAU1ste KLAS FABRIKAAT ...

De Heraut
12 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Met diepe ontroering geeft de Kerkeraad der_ Gereformeerde Kerk van Utrecht kennis van het plotseling overlijden van zijn geliefden en hooggeschatten emeritus- Dienaar des Woords Ds.P. J. W. KLAARHAMER.Omdat ons, bijna 30 jaren lang, zooveel in hem werd geschonken, is zijn heengaan ons . s ...

De Heraut
90 woorden
GEVRAAGD een ADJUNCT-AMANUENSIS

GEVRAAGD een ADJUNCT-AMANUENSIS

ïer. voor Hooger Onderwiis op 0.11.GEVRAAGD eenniet boven de 40 jaar, minimumsalaris f 2500 per jaar.Sollicitaties met opgave van tegenwoordigen werkkring en getuigschriften worden ingewacht aan het Bureel der Vereeniging, Keizersgracht 164, Amsterdam. ...

De Heraut
31 woorden
van 4