GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-02-24
VOORLOOPIG SLOTWOORD (Inzake „Amerika")

VOORLOOPIG SLOTWOORD (Inzake „Amerika")

(RECTIFICATIE VOORAF: In ons nummer van verleden week is, doordat bij de correctie een verkeerde regel in het zetsel ingeschoven is, een passage zoo goed als onleesbaar geworden. We hebben het oóg op bl. 171, kolom 1, tweede helft, de passage, die begint met: „De één concludeert" .... en dan vijl ...

De Reformatie
K. S.
4148 woorden
HET WATERBAD-IN-(HET)-WOORD

HET WATERBAD-IN-(HET)-WOORD

In het brieffragment, waaraan we den bovenstaanden zin ontleenden, spreekt Paulus over de heerlijkheid van het huwelijk. Het kan en mag niets minder zijn dan een weerspiegeling van de unieke en innige eenheid, welke er bestaat tusschen Christus en het door Hem verloste volk, dat den naam van „ker ...

De Reformatie
C. V.
1662 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Het moet voor wie de historie van Europa kent al verbazingwekkend zijn, dat zich noemende Calvinisten, gereformeerden, zich verslingeren aan de reeds oude utopie van 'n vereenigd Europa. Hoeveel van die utopische plannen zijn er niet reeds geweest? Van roomschen en humanisten ...

De Reformatie
MARNIX.
1642 woorden
Is Europeesche Federatievorming  raadzaam ?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam ?

ïltdeJitand (XII) DE GROOTE KERKHERVORMING. Er is een populaire opvatting, • die zegt, dat de groote kerkhervormingen van de zestiende eeuw de grondslagen verbraken, die de eenheid van de Europeesche samenleving konden vormen. ...

De Reformatie
DR A. J. VERBRUGH.
1616 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om, tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de adm.inistratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Zaandam, J. v. d. Haagen te Ulrum en J. J. Verleur teLlsse. Groningen, J. Waag-meester, Baarn en C. Stam, Ermelo.Ber ...

De Reformatie
1483 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XVil)C. De minderheidsnota van Ds v. d. Waal brengt tegen het meerderheidsrapport in dezen bezwaren in. En naast hetgeen we boven reeds daaruit citeerden en bediscussieerden wordt dan een beroep gedaan op wal het meerderheidsrapport noemt „de k e r k e 1 ij k e papieren" inzake de bijzond ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1474 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Het werk te Makassar werd nog onderbroken door een bezoek aan Menado. Met een vliegtuig is dat maar eventjes overwippen. Het duurt met zoo'n ding maar drie uur. Maar het is altijd een afstand van een dikke acht honderd kilonieter. Makassar ligt in de uiterste zuid-west hoek van Celebes, Menado da ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
1242 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
946 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ds Waagmeester vertelt in „Ons Kerkblad" (prov.Utrecht) : De meeste leden der Geref. Kerk van Baarn vonden op Donderdag 1 Febr. j.l. bij de post een brief, waarin him kennis werd gegeven van een besluit van de kerkeraden der synodaal-gebonden kerken te Baarn en te Soestdijk, inzake de scho ...

De Reformatie
K. S.
858 woorden
Onjuiste vaarlichting van den heer K. Norel

Onjuiste vaarlichting van den heer K. Norel

Verleden week beloofden we, iets te vertellen, van de manier, waarop de heer K. Norel, in zijn bij de N.V. Uitg. Mij J. H. Kok te Kampen verschenen boek „Een Vaste Burcht" een misteekening geeft van de geschiedenis onzer kerken.Allereerst is daar voor de zooveelste maal de valsche voorstel ...

De Reformatie
K. S.
779 woorden
van 2