GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-03-24
Satan en de idee van den „dood van God'

Satan en de idee van den „dood van God'

Er is eenigen tijd geleden een merkwaardig boek verschenen; een verzamelwerk onder den titel „Satan". Allerlei schrijvers hebben er een bijdrage aan geleverd; ze zijn, zoover wij weten, allen Roomsch. Uitgeverij is: Forholte, te Voorhout. Voorname uitvoering; pétillante schriifwijze, merkwaardige ...

De Reformatie
K. S.
2926 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(V) Bij de overweging van de gedachte een Gereformeerd Maatschappelijk Verbond te vormen, waarin zoowel werkgevers als werknemers gemeenschappelijk hun plaats zouden kunnen innemen, deed zich de vraag voor, of dit ook juridisch behoorlijk te verwerkelijken zou zijn ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
1995 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenIk sprak reeds met U over het wonderlijk verschijnsel, dat het juist de a.r. partijleiding en de\ haar verwante pers is, die meer dan elders verliefd is geraakt op het federalistisch West Europa, of zooals men daar ook zegt: de eenwording van West Europa, waartoe dan ook ...

De Reformatie
MARNIX.
1771 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XX) We hebben ook in het kort na te gaan, hoe het na het apostolische tijdvak der nieuwtestamentische kerk met den evangelist in kerk en pers is toegegaan.a. We memoreerden reeds, dat de bewering van Prof. Sillevis Smitt, dat in den na-apostolischen t ij d ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1676 woorden
OP TOURNEE

OP TOURNEE

Had ik eenerzijds bewondering voor onze barrevoets gaande gezellen, anderzijds beklaagde ik hen. Wat al kansen voor infecties! En, hoe zou dat toch aanvoelen? Doet dat allemaal geen pijn? Soms toch, dicht bij de oevers van grootere stroomen, lag de grond bezaaid met bloot gespoelde keien. Op aanr ...

De Reformatie
J.P. MOERKOERT.
1404 woorden
„Stotteren" op Paschen

„Stotteren" op Paschen

Amice, Je herinnert je uit de kerkelijke pers allicht, dat onlangs ds Leenhouts (Soest) gezegd heeft (met zijn kerkeraad), dat dè synode van 1942^—44 profetisch gestotterd heeft. Die uitspraaic zag op de bekende bindend verklaarde uitspraken, die een deel der oorzaken van de breuk van '44 ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1337 woorden
Synodes en Wetenschap

Synodes en Wetenschap

(I) Onze lezers herinneren zich, dat Adolphus Venator den brief van ds J. Bosch (zie rubriek Ad. Ven. van 17 Maart) ter bespreking heeft overgeheveld naar deze rubriek.Juist wilden we ons zetten aan een antwoord, toen we onder oude papieren (uit de oorlogsda ...

De Reformatie
POST.
K. S.
1313 woorden
Nogmaals: De Rechter

Nogmaals: De Rechter

Van één onzer lezers — jurist — ontvingen we in dank een interessanten brief. We weten niet, of zijn stuk als „ingezonden" bedoeld is, het staat er niet, en noemen dus zijn naam niet, niet wetende, of hij dit zou goed vinden. Maar de brief lijkt me voor de lezers wel interessant. Hier volgt hij ( ...

De Reformatie
K. S.
1005 woorden
Gewillig en met vreugde

Gewillig en met vreugde

Officieel heette hij Philippus. Philippus van Dam. Zoo was hij ingeschreven bij den burgerlijken stand. Maar dat wist eigenlijk niemand. Al kon ieder dat wel vermoeden. Want in de wandeling werd hij Phlippie genoemd. Omdat hij zoo klein van postuur was. Zoo vaak we als jongens over Zacheüs hoorde ...

De Reformatie
D. E. C.
939 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XII) Toen de Engel Gabriel aan Maria de geboorte van den Heiland heeft aangekondigd, heeft hij haar genoemd: e begenadigde (Luc. 1 : 28). De woorden: ij zijt gezegend onder de vrouwen, die in onze St. Vert, bij dit vers voorkomen, vinden we niet in den grondtekst. ...

De Reformatie
K. MEIMA.
936 woorden
van 2