GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1952-08-30
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Haulerwijk, Th. Hoff te Loenen a. d. Vecht. Mussel, P. Veldstra te Kantens. New-Westminster, W. W. J. v. Oene te Schiedam.Aangenomen naar: Perwerd-Hallum, Cand. C. de Haan te Utrecht. Zaandam, E. Koop te Zwartsluis (nadere beslissing).Bedankt voor: ...

De Reformatie
51 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE OLYMPISCHE SPELEN EN NOG WAT. De olympische spelen van 1952 zijn weer voorbij. Een nieuwe „olympiade", welke culmineren zal in nieuwe spelen, is begonnen.De pas gehouden spelen hebben de „beschaafde wereld" zo bezig gehouden, ja, gefascineerd, als geen en ...

De Reformatie
C. V.
3782 woorden
Hel jaarboekje der Canadese Gereformeerde Kerken

Hel jaarboekje der Canadese Gereformeerde Kerken

Kerkbouw der geëmigreerde gezinnen Banden van bloed en van Geest zijn het, die de aandacht in deze jaren steeds weer richtten en gericht houden op wat in andere delen van de wereld zich bezig is te voltrekken. „Te voltrekken" zeggen we, al lijkt dit woord misschien ...

De Reformatie
H. H. v. d. L.
797 woorden
Gebed van een blinde

Gebed van een blinde

Heer, Gij, Die mij met blindheid hebt geslagen, in duisternis mij op deez' aard' doet gaan, geef mij de kracht mijn kruis U na te dragen, mijn kruis, achter het kruis mijns Heilands aan.Ik dank V Heere dat ik raag geloven dat ik in leven en in sterven ben Uw kind, dat niets ter wereld mij ...

De Reformatie
A. J. H.
106 woorden
Verandering en bestendigheid in de natuur (I)

Verandering en bestendigheid in de natuur (I)

POP. WETENSCH. SCHETSENWij leven in een wonderbare wereld. Wanneer het voorjaar is en men om zich heen weet te kijken, vraagt men zich af: is het nog nodig zo iets te zeggen? Groen in honderden, duizenden tinten, zovele tinten, dat onze taal er ook bij benadering geen woorden voor heeft; t ...

De Reformatie
v. d. D.
1521 woorden
Bibliotheekfonds der Theologische Hogeschool

Bibliotheekfonds der Theologische Hogeschool

Willen al onze Plaatselijke Hoofden van xiet Bibliotheekfonds de door haar verzamelde gelden, die nog onder liaar berusting zijn, zo spoedig mogelijk doen toekomen aan de Provinciale' Hoofden? En willen dan de Provinciale Hoofden de gelden vóór 16 Sept. a.s. storten op postrekening no. 415 ...

De Reformatie
J. VELTMAN-OOSTENBRINK.
82 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VIII ALS R.K. SOLIDARISTISCH IDEAAL (slot). Zoals wij in ons vorig artikel reeds opmerkten, steunt het tegenwoordig R.K. Solidarisme wat de leerstellige onderbouw betreft op twee Pauselijke Encyclieken ...

De Reformatie
P. GROEN.
1896 woorden
De doorbraak van de „doorbraak”

De doorbraak van de „doorbraak”

I Wanneer men zich ernstig met het verschijnsel van de , , doorbraak" bezig houdt, moet vanzelf de vraag opkomen: hoe komt het toch, dat de idee van de „doorbraak" na de tweede wereldoorlog zo snel en zo krachtig in de christelijke wereld indringt en in de harten v ...

De Reformatie
C. V.
2254 woorden
De positie van de diakenen (Slot)

De positie van de diakenen (Slot)

3o. Het fijne puntje is, of inderdaad in de H. Schrift aan de diakenen regeermacht wordt toegekend. Daarvan is niets te vinden. Zwijgt Gods Woord dan over de regeerbevoegdheid? Allerminst. Alleen maar, nergens is in de Schrift een spoor te ontdekken, dat ook diakenen daarin delen. In 1 Petri 5 : ...

De Reformatie
P. D.
1666 woorden
De lijn der Doleantie verlaten?

De lijn der Doleantie verlaten?

OP EN OM ‘T KERKPLEINIn de dagen van de jongste vrijmaking der kerken is de vraag aan de' orde geweest, of de toen bezwaarden en daarna vrijgemaakten voortgingen in de lijn der Afscheiding, ja dan neen? Professor Dr G. M. den Hartogh heeft gepoogd die vraag ontkennend te beantwoorden. Ds C ...

De Reformatie
D. E. C.
1010 woorden
van 2