GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1952-08-30
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

KERKELIJK LEVEN3de verantwoording: 18 Aug.: C. J. de R. te D. f3.— (van een „Zeeuw" plus nóg wat; zonder provinciaal cliauvinisme aan te willen kweken, vind ik het tóch wel fijn, dat Zeeland niet achterblijft!); 20 Aug.: J. C. de K. te D. f2.— („uit dankbaarheid"); P. de J. te V. f5.— (goe ...

De Reformatie
P. JASPERSE
285 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL1. TER INLEIDING. MOETEN GELIJKENISSEN ALLEGORISCH WORDEN VERKLAARD? Mogelijk komt onder het lezen van dit opschrift bij een lezer de vraag op, of het wel nodig is over de gelijkenissen des Heren enige opmerkingen te maken. Die zijn immers zó eenvoudig, dat een kind ze k ...

De Reformatie
H. J. J.
1948 woorden
De positie van de diakenen (Slot)

De positie van de diakenen (Slot)

3o. Het fijne puntje is, of inderdaad in de H. Schrift aan de diakenen regeermacht wordt toegekend. Daarvan is niets te vinden. Zwijgt Gods Woord dan over de regeerbevoegdheid? Allerminst. Alleen maar, nergens is in de Schrift een spoor te ontdekken, dat ook diakenen daarin delen. In 1 Petri 5 : ...

De Reformatie
P. D.
1666 woorden
Kinderen gods kunnen niet in zande leven

Kinderen gods kunnen niet in zande leven

UIT DE SCHRIFTIk zal mij wel niet vergissen wanneer ik bovengenoemde tekst moeilijk noem. Velen weten er geen raad mee. En velen hebben bij het lezen van deze tekst wel de twijfelmoedige vraag bij zich voelen opkomen: „Ben ik dan wel uit God geboren? " Het staat er immers zo sterk, zo triu ...

De Reformatie
H. J. J.
1598 woorden
Hel jaarboekje der Canadese Gereformeerde Kerken

Hel jaarboekje der Canadese Gereformeerde Kerken

Kerkbouw der geëmigreerde gezinnen Banden van bloed en van Geest zijn het, die de aandacht in deze jaren steeds weer richtten en gericht houden op wat in andere delen van de wereld zich bezig is te voltrekken. „Te voltrekken" zeggen we, al lijkt dit woord misschien ...

De Reformatie
H. H. v. d. L.
797 woorden
De lijn der Doleantie verlaten?

De lijn der Doleantie verlaten?

OP EN OM ‘T KERKPLEINIn de dagen van de jongste vrijmaking der kerken is de vraag aan de' orde geweest, of de toen bezwaarden en daarna vrijgemaakten voortgingen in de lijn der Afscheiding, ja dan neen? Professor Dr G. M. den Hartogh heeft gepoogd die vraag ontkennend te beantwoorden. Ds C ...

De Reformatie
D. E. C.
1010 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VIII ALS R.K. SOLIDARISTISCH IDEAAL (slot). Zoals wij in ons vorig artikel reeds opmerkten, steunt het tegenwoordig R.K. Solidarisme wat de leerstellige onderbouw betreft op twee Pauselijke Encyclieken ...

De Reformatie
P. GROEN.
1896 woorden
Gebed van een blinde

Gebed van een blinde

Heer, Gij, Die mij met blindheid hebt geslagen, in duisternis mij op deez' aard' doet gaan, geef mij de kracht mijn kruis U na te dragen, mijn kruis, achter het kruis mijns Heilands aan.Ik dank V Heere dat ik raag geloven dat ik in leven en in sterven ben Uw kind, dat niets ter wereld mij ...

De Reformatie
A. J. H.
106 woorden
Bibliotheekfonds der Theologische Hogeschool

Bibliotheekfonds der Theologische Hogeschool

Willen al onze Plaatselijke Hoofden van xiet Bibliotheekfonds de door haar verzamelde gelden, die nog onder liaar berusting zijn, zo spoedig mogelijk doen toekomen aan de Provinciale' Hoofden? En willen dan de Provinciale Hoofden de gelden vóór 16 Sept. a.s. storten op postrekening no. 415 ...

De Reformatie
J. VELTMAN-OOSTENBRINK.
82 woorden
Verandering en bestendigheid in de natuur (I)

Verandering en bestendigheid in de natuur (I)

POP. WETENSCH. SCHETSENWij leven in een wonderbare wereld. Wanneer het voorjaar is en men om zich heen weet te kijken, vraagt men zich af: is het nog nodig zo iets te zeggen? Groen in honderden, duizenden tinten, zovele tinten, dat onze taal er ook bij benadering geen woorden voor heeft; t ...

De Reformatie
v. d. D.
1521 woorden
van 2