GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

238 resultaten
Filteren
van 24
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland
1907-01-01
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 21

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 21

7 studie der natuur niet van God afleidt, maar juist omgekeerd tot God henenvoert. Baco, de vader der inductie zei reeds in 1620: „Philosophia obiter libata a Deo abducit, profundius hausta ad Eum reducit." (Nov. org. Aphor III Scientia et potentia in idem coincidunt). De studie van Gods Woord en ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
327 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 22

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 22

8 une mauvaise nourriture enfle Testomac." „Magna immo maxima pars sapientiae est quaedam aequo nescire veile." Men begrijpe ons echter wel. Wij willen niet zeggen dat eenig gebied der natuur te heilige grond zou zijn om experimenteel betreden te worden. Neen, de wetenschap beschouwen wij als een ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
369 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 23

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 23

9 met de kennis van een grotbev?oner, die uit de schaduwen der voorbijgangers de personen zou kunnen kennen. Dit idealistisch ken-onvermogen krijgt wel niet ons realistisch beslag, toch gebiedt ons de bescheidenheid den inhoud van het menschelijk kennen niet te overschatten, ons te vrachten voor ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
276 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 24

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 24

10 Allen zijn in Adam hereditair belast, ook verstandelijk. Er is niemand die geen zonde doet; er is geen enkel gezond mensch. In laatste instantie meenen wij dat alle ziekte haar oorsprong vindt in de zonde. Als het menschdom volkomen gezond ware, zou geen enkele pathogene bacterie vat op den me ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
325 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 25

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 25

11 grondslag opgetrokken of ingaande tegen het heilige recht kan op den duur geen gezonde vruchten dragen. Moraal, recht en hygiëne zijn ons een heilig drieëenig kleinood. Science sans conscience n'est que la ruïne de l'ame. U begrijpt reeds hoe wij over de reglementeering der prostitutie en over ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
292 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 26

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 26

12 Horizontes eines Zeitabschnittes im engsten und handlichsten Rahmen gelten." „Philosophie," zegt Pesch ,ist es, die mit ihrem Hauche jede Wissenschaft zur Wissenschaft macht; sie ist der Zeiger ander ü b r der Mensehheitsentwicklung, sie ist der Wegweiser für das Culturstreben der Völker. Will ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
314 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 27

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 27

13 vermogens gescherpt wordt, worden al de overigen aanhoudend stomper. Wat de maatschappij door zijn beter werk wint, dat verliest hij zelfs als individu ; hij ontaardt, en van die ontaarding plukt op het eind weer de maatschappij de wrange vruchten. Het is een treurig lot, wanneer men nooit iet ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
344 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 28

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 28

14 geslagen, niet uit het oog worde verloren en deze zelf niet als even zoovele brokstukken worden behandeld. Dat wil de philosophie voorkomen; zij wil universeele kennis; — en dat wordt helaas! tegenwoordig al te veel vergeten. 2. Als tweede euvel noemde ik het feit, dat de studenten in de genee ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
351 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 29

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 29

15 Wat in zich zelf onmogelijk is kan nimmer en nergens waar zijn. Onmogelijk is dat 4 4 - 4 ergens in de wereldruimte 6 is. Men mag het echter zoo dadelijk maar niet voor onmogelijk houden, dat de mensch vroeger 900 jaren werd. Het is niet onmogelijk te achten, dat ergens in den kosmos organisch ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
331 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 30

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 30

16 Deze lieden zijn als reizigers, die haastig eene stad bezoeken, om de vele merkwaardigheden te zien. De tijd is kort. Willen zij wat zien, zoo moeten zij zich haasten. Daarom vluchtig alles door en langs. Zoo gaat het tegenwoordig met boeken en tijdschriften lezen. Een ontembare zucht naar opp ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
339 woorden
van 24