Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

188 resultaten
Filteren
van 19
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

s eenerzijds tot vrij ingewikkelde, al of niet gegroepeerde, anderzijds vindt men tal van overgangen ; terwijl sommige figuren zoodanig zijn, dat bepaalde voorwerpen daaraan te herkennen zijn, is dit met tal van andere volstrekt niet het geval. Onder de teekeningen, welke Andree aan zijn overzich ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
302 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

4 ursprünglich eine tiefere Bedeutung innevs^ohnte". Dat die petroglyphen op goeden grond als een soort beeldenschrift zouden beschouwd mogen vsrorden, zooals door velen is geschied, meent KochGrünberg te mogen ontkennen; in dat verband wijst hij er nog op, dat bij geen der Zuidamerikaansche natu ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
306 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

5 uitingen staan zij onder den invloed van het geestesleven en moeten zij van dit leven iets, zij het wellicht weinig, openbaren. Ook dan wanneer zij slechts tot tijdverdrijf dienden of op nabootsing berustten, kan de keus der figuren, der lijnen, bezwaarlijk een geheel toevallige geweest zijn; m ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
308 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

6 onveranderd bewaard zijn gebleven. Het zijn vooral voorstellingen van dieren welke aangetroffen werden en veelal zeer karakteristiek zijn. Verworn ^), die de grotten van Font de Gaume en Combarelles bezocht, schrijft dienaangaande : „Wer zum "ersten Male die Höhlen, die im übrigen melir Gange u ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
322 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

7 ook Verworn, om mij tot deze onderzoekers te bepalen, dateeren ze vroeger op grond van de aanwezigheid van vuursteen- en beenwerktuigen, welke als palaeolithisch worden beschouwd. Het schijnt mij gewenscht deze quaestie nog niet als beslist en afgedaan te beschouwen; het feit toch, dat ook spor ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
284 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

8 duidden scheiding aan; figuren van kinderen wezen op het huwelijk en de gevolgen daarvan. De eerste teekening moest de volgende gedachte uitdrukken: Gij gaat van huis (om rond te trekken) en dat bedroeft mij. De tweede brief beteekende : Gij gaat weg, ik blijf thuis achter en dat bedroeft mij, ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
331 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

I('de zeden en in verband daarmede ook de wijze, waarop men pictoraal uiting gaf aan zijn gedachten, maar die wijziging was niet zoo intensief, dat de eenheid in uiting geheel verloren ging; deze toch werd door den band aan de natuur gewaarborgd ; want wel kon een tijdperk zi ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
323 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

10 den reizigers hebben verschaft, toon en over het algemeen zooveel overeenkomst met die, welke bij de cultuurvolken de groote, niet in het teekenen geschoolde, massa produceert, dat de eenheid onmiskenbaar is; wie hiervan een indruk verkrijgen wil, doet wel, naast elkander te leggen de interess ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
304 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

msssmin vorm en kleur gelet en naarmate het artistiek gevoel fijner ontwikkeld is, is dit eerder het geval. Het feit, dat de teekening als voertuig van gedachten door het schrift overvleugeld is, mag allerminst aanleiding zijn om haar niet ten volle onze aandacht te wijden, wanneer wij de ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
295 woorden
1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

1908-1909 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

12 zwaarlijk ontkend. Dat de waanzinnige in zijn teekeningen zijn waan blootlegt, komt meermalen voor ; dat de katatonicus in zijne graphische producten ten duidelijkste stereotypie openbaart, is bekend ; dat vuile en slordige teekeningen met overdreven voorstellingen en schrille kleuren aan para ...

1 januari 1909
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. Rijk Kramer
dr. J.F. Reitsma
304 woorden
van 19