GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

64 resultaten
Filteren
van 7
Rectorale redes
Evolutie
1899-10-20
Evolutie - pagina 11

Evolutie - pagina 11

HOOGEEKZAMK H E E R E NDIRECTEUREN ONZERVEREENIGING,HOOGACHTBARE H E E R E N CURATOREN DEZER HOOGESCIIOOL, HOOGGELEERDE H E E R E N HOOGLEERAREN, Z E E R G E L E E R D E H E E R E N D O C T O R E N IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, W E L E E R W A A R D E H E E R E N B E D I E ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
330 woorden
Evolutie - pagina 12

Evolutie - pagina 12

8mechaniek heel den kosmos, en alle levensproces in dien kosmos, tot in zijn eersten oorsprong te verklaren. Het beginsel door de aanhangers der Evolutie beleden is absolmit. Niet alleen alle natuurkundige studie wordt in haar spoor gedreven, maar Herbert Spencer heeft in zijn Data ook de ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
299 woorden
Evolutie - pagina 13

Evolutie - pagina 13

9 hand te gaan. Zoo was het toen het Christendom opkwam, zoo was het ook in de dagen der Reformatie. Ditmaal daarentegen wordt het „nieuwe geloof" op de hielen gevolgd door de schim der Decadentie. De verwachting voor een eeuw gekoesterd van »gelijkheid, vrijheid, broederschap" blijkt almeer te b ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
307 woorden
Evolutie - pagina 14

Evolutie - pagina 14

lOwil zelfs menig jurist niet meer hooren. In Frankrijk heeft een proces, aan dat van Jean Calas niet ongelijk, de wereld door zijn rechtskrenking verbaasd. In Servië bestond men nóg brutaler rechtsschandaal. Schier allerwegen gevoelt men en spreekt het uit, hoe de parlementaire glorie tan ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
309 woorden
Evolutie - pagina 15

Evolutie - pagina 15

IIhet proces doorzettend, dank zij nieuwe struggle for life van dien lagen mensch tot den »Uebermensch", en straks tot nóg hooger wezensvorm moet doordringen. Het is diezelfde strijd die, van het sociale op het nationale leven overgebracht, de sterkere volkeren opzweept, om aan het lagere ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
317 woorden
Evolutie - pagina 16

Evolutie - pagina 16

12fessioneele vastigheden ondermijnd, maar de Moderne theologen bleven voor het minst nog idealisten, die voor Jezus' ethisch machtwoord eerbied toonden. Het Pantheïsme dat al spoedig bij hen insloop, brak wel de transcendente tinne des tempels weg, maar zocht toch aan de mystieke immanent ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
319 woorden
Evolutie - pagina 17

Evolutie - pagina 17

13het woord misleid, in de Evolutie-leer niets dan een jongeren vorm van het Pantheïsme had te begroeten, moet ten ernstigste weerstaan. Evolutie, d. i. ontplooiing, van evoïvere^ is wel een echt pantheïstisch begrip, maar van een evolvere in eigenlijken zin weet het Evolutie-dogma niets. ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
322 woorden
Evolutie - pagina 18

Evolutie - pagina 18

14de geschiedenis als een zich voor ons o o g ontrollend proces, in pantheïstischen trant, denken, en nochtans van hun dwepen met Darwin en Haeckel geen geheim maken, verraden even stuitend gemis aan eenheid van conceptie. D e Zwecktheorie, het onbewust streven van het al naar de verwezenl ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
321 woorden
Evolutie - pagina 19

Evolutie - pagina 19

15Strekking, dan om den kosmos streng monistisch te begrijpen door in wat anorganisch is de verklaring te zoeken van alle organüch leven. H a a r voorstanders leggen er dan ook, zelfs in Duitschland, telkens nadruk op, dat „ein philosophisches Vcrstandniss" van de gevonden daadzaken „nothw ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
277 woorden
Evolutie - pagina 20

Evolutie - pagina 20

i6 dan onder deskundigen ook zoo voorzichtig er bij te voegen, dat noch Gorilla noch Chimpansee ons ten aartsvader was, maar dat de Catarrhina lipocerca^ d. i. de staartlooze, smalneuzige apensoort terugwijst op een stamvader onder de apen, die tevens stamvader van den homo sapiens kon zijn. Voor ...

20 oktober 1899
Rectorale redes
A. Kuyper
285 woorden
van 7