1.104 resultaten
Filteren
van 111
Revue 1994 - pagina 1

Revue 1994 - pagina 1

jaargang / zomerl994 nummer 1Revue In dit nummer: bladzijde 2 De rector: De vijf W's van Egbert Boeker.bladzijde 10 De prof: Sandor Varga zweeft tussen twee wereldenamsterdam ...

1 januari 1994
Revue
17 woorden
Revue 1994 - pagina 42

Revue 1994 - pagina 42

Faculteit der Godgeleerdheidof van andere tekstcorpora uit de Oudheid.Alumnicommissie De alumnicommissie van de theologische faculteit bestaat uit dr M.J. Aalders (voorzitter), drs F. Stark (secretaris) en drs L.C. van Drimmelen. Voor nadere informatie over alumni-activiteiten: tele ...

1 januari 1994
Revue
456 woorden
Revue 1994 - pagina 43

Revue 1994 - pagina 43

^'ii1• WÊ^ MmW^^m^ L^^^^ÊtÊ^I^^^H^^^^^^^^^^^kr ^^ ^^^H Studiegroep van tineoiogen aan de maaltijd..^^H^T^BI^^^^^^^^^^KI^BI^JB M^Of^T^ij^É^^^^^^Sa^KÊÊÊ^^^^ % • ^VKm^^Ê/ jf^^^^l^^^^^S^^^^^^^^^H • H I ^ 'Uit v ...

1 januari 1994
Revue
459 woorden
Revue 1994 - pagina 2

Revue 1994 - pagina 2

Deze tijd vraagt om vleugels en voeten.Deze tijd vraagt om nuchtere dromen.Om ideeën die geen nota's blijven.Om studenten die leren leren, maar ook leren denken.Om een toekomst die ook buiten Den Haag bestaatOm studierichtingen die ergens toe leiden.Om ho ...

1 januari 1994
Revue
90 woorden
Revue 1995 - pagina 49

Revue 1995 - pagina 49

De uitreiking van de eredoctoraten is hoogtepunt van de diesviering, die om 1 3.00 uur begint met een liturgische bijeenkomst in de aula. Om 14.30 uur zal Rector Magnificus prof.dr E. Boeker de diesrede houden. Muzikale medewerking wordt verleend door het VUkamerkoor en organist Ewald Kooiman. Al ...

1 januari 1995
Revue
665 woorden
Revue 1995 - pagina 8

Revue 1995 - pagina 8

Sommigen noemen archeometrie een hulpwetenschap, maar volgens Kars is het een volwaardige subdiscipiine. "Als een archeoloog naar een gewone fysicus stapt en iets laat onderzoeken, krijgt hij een tabel met getallen. Dan botsen alfa en bèta; de fysicus kan zijn uitkomsten niet vertalen in terminol ...

1 januari 1995
Revue
452 woorden
Revue 1995 - pagina 29

Revue 1995 - pagina 29

^ Faculteit der Godgeleerdheid De kerk is nieuws Nog steeds wordt tweederde van de afgestudeerde theologen direct predikant in een gemeente. Voor hen is er keus genoeg, want momenteel is er een tekort aan dominees. Toch zijn er ook theologen die ergens anders werk vinden. Een goed voorbeeld hierv ...

1 januari 1995
Revue
683 woorden
Revue 1995 - pagina 50

Revue 1995 - pagina 50

vu Binnenkort Voor informatiekunt u terecht bij Voorlichting enExterne Betrekkingen, tel. (020) 4 4 4 5666.27 maart 1995 Symposium 'Paars over Groen' Instituut voor Milieuvraagstukken aula aanvang 09.00 uur informatie: mw E. Hunfeldtel.(020)444 9515 31 maart 1995 Sympo ...

1 januari 1995
Revue
416 woorden
Revue 1995 - pagina 73

Revue 1995 - pagina 73

Bijzondere leerstoel Per 1 mei is mw d r j . van Hof-van Duin benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Postnatale ontwikkeling van het menselijke visuele systeem'. Mevrouw Van Hof-van Duin is een expert op het gebied van de vroege ontwikkeling van het visuele systeem. Zij gaat colleges v ...

1 januari 1995
Revue
606 woorden
Revue 1995 - pagina 9

Revue 1995 - pagina 9

OnderzoekVoetballen met koolstof in de natuur door Joost HamelynckVoetballers kennen hun bal ook als 'vijfje'. De twaalf vijfhoeken en twintig zeshoeken daarvan sluiten zo op elkaar aan dat ze een bal vormen. VU-gastdocent Dieter Heymann ontdekte onlangs in een 65 miljoen Jaar oud l ...

1 januari 1995
Revue
410 woorden
van 111