GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

143 resultaten
Filteren
van 15
OP EN OM ���T KERKPLEIN
De Reformatie
Hiel in 't zand schrijven als 't stormt.

Hiel in 't zand schrijven als 't stormt.

Van Lamartine naar de acta van een generale synode, van de poëzie naar kprkeüjk proza is soms maar één stap.Dezer dagen — een man met een rustig leven weet soms van verveling niet wat hij doen moet — verdiepte ik mij nog eens in de poëzie van Lamartine. En in een gedicht, dat ik meer onder ...

De Reformatie
D. E. C.
293 woorden
KORTE NOTITIES.

KORTE NOTITIES.

We noemen géén namen. Maar in een Kerkbode lazen we, dat in een gemeentg, groot tienduizend zielen, in een kerkgebouw, dat plaats biedt aan twaalfhonderd kerkgangers, zegge tweehonderd personen den avonddienst bezochten: „Jongens — een enkele. En die er zijn, scham ...

De Reformatie
D. E. C.
349 woorden
Greijdanus Viator

Greijdanus Viator

(Een herinnering) Op den 19en Mei zal het een jaar geleden zijn, dat Saekle Greijdanus, die trouwe, noeste en bescheiden werker in Jezus ontslapen is en gekomen aan 'tvoorloopig einde van de reis. Een reis, een pelgrimage ishet leven voor Greijdanus geweest. ...

De Reformatie
D. E. C.
361 woorden
ASSOCIATIES.

ASSOCIATIES.

„Trouw" weet wat ons Christenvolk in dezen geschokten tijd — de tijd is meer geschokt dan het volk! — noodig heeft.Leiding! Op 7 Mei bracht het „van onzen sportredacteur" —^we zijn toch sinds Kuyper z'n driestarren op het Standaardbureau deponeerde wel vooruitgegaan •— een bijna lyrisch ge ...

De Reformatie
D. E. C.
363 woorden
Welke weg leidt naar Rome?

Welke weg leidt naar Rome?

In De Roeper verscheen onlangs een artikel, waarin aan de hand van de jongste stembusuitslagen werd becijferd, dat degenen, die gestemd hadden op de lijsten van het Gereformeerd Politiek Verbond koren hadden gedragen op den Roomschen molen: het doorluchtige episcopaat mocht er wel dankbaar voor z ...

De Reformatie
D. E. C.
371 woorden
O. F. M.

O. F. M.

De Bazuin, het officieel orgaan van de Theologische Hogeschool te Kampen (Oudestraat 6), heeft voor ons een nieuwe naam uitgevonden. (Ds) J. D. B. (oerkoel) schrijft in het nummer van 12 October j.l. een en ander over de Theologische Hogeschool (Broederweg 15) en over de jongste Hogeschooldag. Hi ...

De Reformatie
D.E.C.
374 woorden
Synode-indruk (oog en oor)

Synode-indruk (oog en oor)

I. Oog. Eindehjk zou het er dan van komen.Ik had nog nooit een synode gezien en kreeg nu mijn kans.In afspraak met m'n vrouw mocht IK naar den bidstond.Sedert ik het ooggetuige-verslag van de opening van den Wereldraad in de Nieuwe Kerk te Amst ...

De Reformatie
D. E. C.
390 woorden
Ex-Libris

Ex-Libris

Onlangs kreeg onze jongste spruil een boek ter leen: De avonturen van Pim en Pam. Het trok bizjnder mijn aandacht. Niet vanwege den inhoud. Want ik laat die zware stukken altijd over aan Vrouw met een groote letter en kroost met een kleine letter. Maar het boek droeg op het schutblad een fraai E ...

De Reformatie
392 woorden
Pinkstergebazel

Pinkstergebazel

Gedurende de Pinksterdagen waren een aantal duitsche jongens en meisjes, behoorende tot de Unierte Kirche in Bochum-Weitmar, onder leiding van hun predikant als gasten van het synodale jeugdverband te Overschie. Op den eersten Pinksterdag waren ze onder het gehoor van Ds W. Meister. Deze schrijft ...

De Reformatie
D. E. C.
407 woorden
Uitvoering en uitvoer zijn twee!

Uitvoering en uitvoer zijn twee!

Toen in den jare 1942 een Generale Synode leerbeslissingen nam, moesten deze op staanden voet worden uitgevoerd, zelfs hangende eventueel appèl. Niet uitgevoerd naar het buitenland, maar wel uitgevoerd in het binnenland. Men mocht bezwaard zijn zooveel als men wilde, maar men mocht zijn bezwaren ...

De Reformatie
D. E. C.
415 woorden
van 15