GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

143 resultaten
Filteren
van 15
OP EN OM ���T KERKPLEIN
De Reformatie
HOMINES LUDENTES.

HOMINES LUDENTES.

I. Lezer, ik houd mijn hart vast.Als de zetter in Goes geen Latijn kent, dan wordt dit mooie opschrift vast verkeerd afgedrukt. Dan komt er boven dit stukje te staan: Hommes ludentes en niet Homines ludentes. En dat zou fout zijn. Of toch niet heelemaal fout ...

De Reformatie
D.E.C.
952 woorden
DUUR GEKOCHT.

DUUR GEKOCHT.

Picture Post van 3 Mei 1947 brengt belangrijk nieuws in woord en beeld van den interkerkelijken slag om Engeland, ondernomen om de 90 pet van het Engelsche volk, dat niet meer kerkelijk meeleeft, terug te brengen naar de kerk.Het is een fotoreportage van de „Christian Commandes", die tegen ...

De Reformatie
D. E. C.
800 woorden
ASSOCIATIES.

ASSOCIATIES.

„Trouw" weet wat ons Christenvolk in dezen geschokten tijd — de tijd is meer geschokt dan het volk! — noodig heeft.Leiding! Op 7 Mei bracht het „van onzen sportredacteur" —^we zijn toch sinds Kuyper z'n driestarren op het Standaardbureau deponeerde wel vooruitgegaan •— een bijna lyrisch ge ...

De Reformatie
D. E. C.
363 woorden
DEUXAES

DEUXAES

Er verandert toch per saldo in de wereld niet zoo heel veel.....— Pardon, Mijnheer, maar sedert 1940 en sinds de bevrijding....— Is alles bij het oude gebleven.— Maar, Mijnheer, tempora mutantur et nos....— Juist, ik weet wat U zeggen wilt: de tijden veranderen, maar d ...

De Reformatie
D. E. O.
D. E. C.
499 woorden
VAN HET STUK DES FEESTDAGS......

VAN HET STUK DES FEESTDAGS......

Een heerlijk schriftuurlijk en reformatorisch geluid klinkt er op uit de Acta van de eerste Synode van de Kerk na de Afscheiding, of zooals de titel van het boekje eigenlijk luidt: Handelingen van de opzieners der (ïemeente Jesu Christi vergaderd te Amsterdam, den 2en Maart en volgende dagen Ao 1 ...

De Reformatie
D. E. C.
523 woorden
PRIESTERESSEN IN UNIFORM.

PRIESTERESSEN IN UNIFORM.

Het gaat den goeden kant uit.Althans in Amerika.Zooals trouwens alle goede dingen in de Angelsaksische wereld beginnen.Zei men vroeger „het daghet in het Oosten", tegenwoordig schijnen de wijzen uit het Westen te komen.Uit dat Westen kwam de Oxford-beweging, die Nieuw- ...

De Reformatie
D. E. C.
596 woorden
PRIESTERESSEN ZONDER UNIFORM.

PRIESTERESSEN ZONDER UNIFORM.

Het ware Priesterschap heeft geen behoefte aan het Priesterkleed.En het jvU ons voorkomen, dat de drang-naar-hetpriesterscfiap, waarvan onlangs Elsevier gewaagde, meer de drang naar het priesterkleed dan een waarachtig zoeken van het priesterschap verraadt.De dames in Amerika, tegen ...

De Reformatie
D. E. C.
553 woorden
EPISCOPUS INVISIBILIS.

EPISCOPUS INVISIBILIS.

In Amerika is er een groot Mysterie. In Washington. „Timotheus", het door ds A. G. Barkey Wolf geredigeerde weekblad, had van het wondergerucht het eerste bericht.....In Washington resideert een Episcopus invisibilis, een onzichtbare bisschop. Als het niet in „Timotheus" stond, dan zou ik ...

De Reformatie
D. E. C.
1049 woorden
POSTHUUM EERHERSTEL.

POSTHUUM EERHERSTEL.

De valsche kerk weet altoos hare gedooden — en die zijn er machtig vele — op passende wijze te eeren. Ze heeft altoos — om een toespeling te maken op Salomo's woord, dat „een levende hond beter is dan een doode leeuw" — velen in hun leven als „honden" veracht en uitgeworpen, die ze na hun dood al ...

De Reformatie
D. E. C.
597 woorden
STRUISVOGELS.

STRUISVOGELS.

In het Oosten is de domheid van den struisvogel spreekwoordelijk. Daar voor ahmak min en-na '^ama. voor „dommer dan een struisvogel" gescholden te worden is niet zoo mooi.Op en om het Kerkplein ontmoet men nu vele menschen, die zoo al niet dommer dan een struisvogel, dan toch als struisvog ...

De Reformatie
D. E. C.
627 woorden
van 15