GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

143 resultaten
Filteren
van 15
OP EN OM ���T KERKPLEIN
De Reformatie
De kerk als organisme en de kerk als instituut.

De kerk als organisme en de kerk als instituut.

Bovengenoemde, door Kuyper bij ons volk geïntroduceerde onderscheiding mangelt het ietwat aan duidelijkheid. Hetgeen — naar althans verluidt — van stonde aan het geval schijnt geweest te zijn. De faam vertelt althans, dat de koster van de Nieuwe Kerk tu Amsterdam het niet heelemaal begrepen had, ...

De Reformatie
D. E. C.
692 woorden
Meliorine.

Meliorine.

Lezer, U weet waarschijnlijk niet, wat Meliorine is? Laat me dan mogen beginnen met U te vertellen, dat Meliorine de oorzaak is van al de kerkelijke ellende der laatste jaren. Vanwege Meliorine werd cand. H. J. Schilder niet toegelaten tot den kansel in Noordeloos, werd prof. dr K. Schilder in tw ...

De Reformatie
D. E. C.
971 woorden
Artikel 31 „van het contract”.

Artikel 31 „van het contract”.

In de geëleveerde beschrijving van het kindermeelconflict, dat (ds) IJ. K. V(ellenga), volgens zijn eigen zeggen filiaalhouder van de firma Ger van Kerken te Meppel, geeft in het reclameblaadje van de filialen in Drenthe en Overijssel, komt hij ook zoo te spreken over Artikel 31 „van het contract ...

De Reformatie
D. E. C.
685 woorden
viert uwe nederlagen!

viert uwe nederlagen!

Toen in den laatsten wereldoorlog de Duitsche troepen met bebloede koppen werden teruggeslagen en overwonnen in Stalingrad, waar honderdduizenden jonge levens het leven lieten en een armee van driehonderdduizend man onder Generaal von Paulus capituleerde, sprak voor de Duitsche Rundfunk de Rijksm ...

De Reformatie
D. E. C.
546 woorden
Uitvoering en uitvoer zijn twee!

Uitvoering en uitvoer zijn twee!

Toen in den jare 1942 een Generale Synode leerbeslissingen nam, moesten deze op staanden voet worden uitgevoerd, zelfs hangende eventueel appèl. Niet uitgevoerd naar het buitenland, maar wel uitgevoerd in het binnenland. Men mocht bezwaard zijn zooveel als men wilde, maar men mocht zijn bezwaren ...

De Reformatie
D. E. C.
415 woorden
Ds K. Fernhout als getuige à charge contra de synodocratie.

Ds K. Fernhout als getuige à charge contra de synodocratie.

Toen onlangs de bekende Ds K. Femhout — den lezers VEin. De Reformatie nog wel bekend uit de dagen, waarin hij in ons blad de rubriek Geestelijke Adviezen verzorgde — zijn negentigsten verjaardag vierde, had Dr B. Wielenga met hem een persgesprek voor het Gereformeerd Weekblad.De interview ...

De Reformatie
D. E. C.
907 woorden
Ontmoetingen in elsevier.

Ontmoetingen in elsevier.

We willen eerlijk bekennen, dat we graag Elseviers Weekblad lezen. En we durven dat rustig neerschrijven. Als we ook het Kerknieuws van Scheps graag lazen, dan durfden we dat wel bekennen, maar we zouden het niet graag neerschrijven. Want dan zouden we ons herhaaldelijk tegenkomen onder de brieve ...

De Reformatie
D. E. C.
828 woorden
toestanden blootgelegd.

toestanden blootgelegd.

D. E. C. heeft een goeden kennis, een dominee, die een dienstbode zoekt. Op zichzelf is dat niets bizonders. Dat men een goeden kennis heeft. Ook niet dat die goede kennis een dominee is. En nog minder, dat die dominee een dienstbode zoekt. Het laatste is zelfs een algemeen verschijnsel. Dat zoek ...

De Reformatie
D. E. C.
778 woorden
Moederdag.

Moederdag.

Als de dagen van het jaar, we bedoelen de dagen, die tot „feestdagen" en „gedenkdagen" gepromoveerd zijn, praten konden, dan zouden ze elkander „met toepassing op zichzelve", vast eens herinneren aan de woorden, die Vondel eens den Amsterdamschen weeskinderen in den mond legde en die ge bij de in ...

De Reformatie
D. E. C.
634 woorden
Ruth en haar filmmasker.

Ruth en haar filmmasker.

Het is een goede eisch, dat er onderscheide n 1 ij k gepreekt wordt. Wie preekt, moet de gave der • discretie hebben. Niet alleen de mannen van artikel acht, maar ook de jongelingen naar artikel vier der Kerkenorde moeten daarop zorgvuldig geëxamineerd worden. Deze eisch behoort echter vandaag oo ...

De Reformatie
D. E. C.
891 woorden
van 15