GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN
De Reformatie
DE PARTIJ

DE PARTIJ

De politieke partij heeft langzamerhand in het staatkundige leven een geweldige, om niet te zeggen oveiüieerschende, beteekenis gekregen. Niet alleen zijn de partijen erop uit om de kennis van en het inzicht in haar politieke beginselen bij de eigen leden te verdiepen en van die beginselen uit te ...

28 augustus 1948
De Reformatie
B. JONGELING.
1371 woorden
Vrije kiesvereenigingen

Vrije kiesvereenigingen

De Landelijke Contactraad van het voorloopig verband van Vrije Kiesvereenigingen publiceert de navolgende verklaring Inzake zijn zelfstandig optreden in de politiek: 1. De reformatorische ontwikkeling van het gereformeerde leven (welke als vrucht van vernieuwende werking des Heiligen Geest ...

23 oktober 1948
De Reformatie
Ds F. A. DEN BOEFT
Ds JOH. FRANCKE
D. C. HAAK
G. VINK
K. WIERENGA
1922 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven VIII

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven VIII

Wanneer nu, gelijk aangetoond werd met uitlatingen van warine voorstanders van economische medezeggenschap voor arbeider en vakbeweging, - de noodzakelijke economische kennis bij deze laatsten veelzins ontbreekt, hoe is het dan te verklaren, dat toch aan dezen eisch zoo dringend wordt vastgehoude ...

8 januari 1949
De Reformatie
P. GROEN
1681 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven VII

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven VII

In verband met plaatsruimte werd deze artikelenreeks even onderbroken. Thans gaan wij verder.Schreven wij een vorig maal (Ref. 21 Aug.), dat het C.N.V. in een brief aan de Ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken den wensch had kenbaar gemaakt, dat tot de taken van de in te ste ...

1 januari 1949
De Reformatie
P. GROEN
2156 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XI) Wanneer wij, zooals b.v. kan blijken uit ons vorig artikel, met onze vragen over den eigendom gaande tot de Heilige Schrift, beginnen bij Genesis 1 : 28 en daarin onze positie innemen, d.w.z. daar, waar de ! mensch van God zijn schepper de opdracht ontving om ...

5 februari 1949
De Reformatie
P. GROEN
2024 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XII) Op grond van hetgeen in ons vorig artikel werd besproken meenen wij tot de volgende omschrijving van den eigendom te mogen besluiten: Eigendom is de door Gk)d bij de schepping aan den mensch verleende opdracht tot het oefenen van heerschappij, in afhankelijkh ...

26 februari 1949
De Reformatie
P. GROEN
881 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XIV) Wanneer de oorsprong van den privaten eigendom, •blijkens de Heilige Schrift in haar verbanden en in het licht van de eenheid van Gods werken bepaald moet worden vóór den zondeval en niet eerst daarna, dan dienen wij toch nog wel even aandacht te geven aan de ...

12 maart 1949
De Reformatie
P. Groen
1654 woorden
DE CRISIS m HET GEZAG, in het bedrijfsleven

DE CRISIS m HET GEZAG, in het bedrijfsleven

In zulk spreken van „de mensch meer waard dan goud", zooals in ons vorig artikel gesignaleerd, schuilt het gevaar, dat wij in himianistische, zij het dan ook z.g. christelijk-humanistische wateren verzeild raken en de bedding, waarin de Heilige Schrift ons leidt, verlaten. De mensch toch heeft in ...

26 maart 1949
De Reformatie
P. GROEN.
1434 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XVII) Wij willen juist volledige aandacht hiervoor vragen, dat de arbeider in loondienst rentmeester Gods is, die verantwoordelijk is tegenover God Zijn Schepper ten aanzien van de arbeidskracht, hem verleend, en de besteding van den arbeidstijd hem in dit leven g ...

2 april 1949
De Reformatie
P. GROEN.
1383 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XVIII) Alvorens verder te gaan, willen wij datgene, wat in de laatste artikelen van deze reeks aan de orde kwam over eigendom en rentmeesterschap nog even samenvattend beschouwen.Voor de beantwoording van de vraag bij wien de zeggenschap berust over de aard ...

9 april 1949
De Reformatie
P. GROEN.
1838 woorden
van 6