Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

41 resultaten
Filteren
van 5
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 29

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 29

32 juiste voorstelling van het geheel kan v o r m e n ; of beter nog, dat het recht is als de enkele bakens, die zijn uitgezet bij het aanleggen van een weg, maar die toch het plan van den koers — dit dan de zedewet — zeer duidelijk doen zien. Reeds gaat van de overheid als zoodanig eene stem des ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
297 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 5

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 5

8doordenStaat kanwordenafgedwongen, wel daarin afspiegelenmoet en alzoo het recht aan de glorie des Heilands dienstbaar maakt, naarde uitspraak der Heilige Schrift, dat de W e t de tuchtmeesteresseis, die tot den Christus leidt. Aan het kara ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
352 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 21

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 21

24 Voorwaar, een natuurrecht in den hier behandelden zin zou schier doen meenen, als hadde God de Heere aanvankelijk het plan gehad omookop het gebiedvanden Staat den menschonmiddellijkte regeeren, en, als ware de rechtsorde, die dan zou hebben moe­ ten g ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
392 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 6

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 6

9dienen heeft als een slaaf zijn' m e e s t e r ; en waaraan het hulde moet brengen, wijl het voeren van den scepter, bij von Halier nog slechts een gevolg van eigen rijkdom en anderer nood, veeleer aanwijzing zijnvanhetals van hoofd.bezit derzoude ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
413 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 30

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 30

SS weren van alle staatsie als bewijs, of ook slechts als eisch, van Christelijken eenvoud gelden, zelfs zouden wij, wel verre van het wierook­ vat des lofs te zwaaien voor den burgerkoning, die allen luister uit zijneomgevingarmenzochtteuitgaf, hem eerba ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
306 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 7

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 7

10met het„bij deruimenomvanggratie Gods" aan de overheid een macht van zóó te achten toegekend, als Spinoza haar gaf, toen inden wijden kring, dien hij voor haar bevoegdheid trok, als het ware de droeve boodschap eener gansch onmondige menschheid weerklon ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
419 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 22

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 22

25 doelenwordtopgetrokken; door de gedachte Gods der z. g. posi­tieve rechtsordeningis er in God een beeld, hoe de mensch dieordening moet maken. Die kennis echter, dit ideaal, is niet eene eigenlijke regeling voor de maatschappij,die wellicht naast het p ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
367 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 8

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 8

•11tegenspraak met Voetius zichde belijdenisverhaalt*), Frankrijksvan een droit divin, welbekendeKoningtoen, naar ons Hendrik IV, nate hebben afgevraagd, wat Gode behagelijks er in hem mochtschuilen,dat hijzoo zeer verheven was ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
267 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 12

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 12

15 Ookvoorhetlans gebroken, Stöckl,derbestaan envannog werdzulk een goddelijk recht is menige vóórenkelemaanden door AlbertRoomsche kerk getrouwe zoon, de erkenning van zoo-danig recht als eisch gesteld aan ieder, ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
296 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 33

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 33

36Ja,daarom moet de vorm verbroken worden, waarin eene onwaregedachte zich afbeeldt. Edoch, wel moogl ge waken tegen overijling.Niet immer tochschuilt de fout in den vorm, wanneer we ons daardoor voelen ge­ drukt,wijlverhoudinghij, niet ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
285 woorden
van 5