GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
1887-07-03
De Heraut
Vlas en Vonk.

Vlas en Vonk.

En de sterke zal wezen tot • grof vlas, en zijn werkmeester tot eene vonk, en zij zullen beide te zamen branden, en er Zal geen uitblusscher wezen. Jes. 1:31. Om ons heen in de wereld woelt een macht, die menschen vernielt.Keer op keer komt ons het droef ger ...

3 juli 1887
De Heraut
KUYPER.
1007 woorden
Met ingenomenheid komen we nogmaals terug

Met ingenomenheid komen we nogmaals terug

Met ingenomenheid komen we nogmaals terug op wat J. H. D. in het Chr. Wcekbl. over de Gereformeerde kerkregeering schrijft.Volkomen en van heeler harte en onbewimpeld stemt hij toe, dat een soort ^5, ? sturen zooals het Synodaal Genootschap invoerde ongereformeerd zijn en door Gods Woord w ...

3 juli 1887
De Heraut
626 woorden
Toen we onlangs melding maakten

Toen we onlangs melding maakten

Toen we onlangs melding maakten van een zeer zonderling gevoelen door den heer Hattink over de invoering der organisatie van 1816 geuit, als zou ieder Christen daaraan deswege reeds gehoorzaamheid verschuldigd zijn, omdat ze ingevoerd was door een koning „bij de gratie Gods", voegden we er bij da ...

3 juli 1887
De Heraut
KUYPER.
294 woorden
Wat terstond te doorzien viel

Wat terstond te doorzien viel

Amsterdam, i Juli 1887, Wat terstond te doorzien viel voor wie niet willens blind was, komt nu reeds uit: De Synodale Hiërarchie is met de afsnijding der Doleerenden nog volstrekt niet uit het gemoei.De logica van haar valsch beginsel blijft doorspoken.Reeds nu is aan de Clas ...

3 juli 1887
De Heraut
590 woorden
Van de Voorzienigheid Gods.

Van de Voorzienigheid Gods.

TIENDE ZOIVDAGSAFDGELING. V. Zij alle zijn uwe knechten. (Ps. 119 : 91). Zoo is er dan geen Noodlot, waardoor de Heere onze God beheerscht wordt; noch ook een JP'ortuin, die in zijn Schepping in zou sp ...

3 juli 1887
De Heraut
KUYPER.
3175 woorden
Op den Universiteitsdag is ook dit jaar

Op den Universiteitsdag is ook dit jaar

Op den Universiteitsdag is ook dit jaar een meeting gehouden.Een meeting niet over alle denkbare onderwerpen, maar over een bepaald onderwerp.Over dit bepaalde onderwerp niet in vagen zin, maar over bepaalde stellingen, dit onderwerp rakende.En dat wel over stellingen die nie ...

3 juli 1887
De Heraut
298 woorden
Agendum

Agendum

VOOR HET Synodaal Convent der ontkomene Gereformeerde Kerken in Nederland, door den Kerkeraad van Voorthuizen naar Rotterdam sadmgeroepen tegen 28 Juni iS& y.Art. I. Een der afgevaardigden van den Kerkeraad te Voorthuizen opent de vergadering te t ...

3 juli 1887
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Ds. F. LION CACHET.
Dr. F. L. RUTGERS.
Dr. W. GEESINK.
2397 woorden
In de Boodschapper wierd kort

In de Boodschapper wierd kort

In de Boodschapper wierd kort geleden aanmerking gemaakt op een gebed.Niet alsoi dit gebed op zichzelf óf min eerbiedig óf min smeekend óf op valschen grond neergelegd ware geweest, maar wijl de voorganger bij dit gebed den uitgang der broederen in 1834 voorbij was gegaan.Dit vatten ...

3 juli 1887
De Heraut
445 woorden
EEN EVANGELIST.

EEN EVANGELIST.

EEM EVANGELIST, 34 jaar, gehuwd, zonder kinderen, geëxamineerd, bij de Classis en de Confessioneele Vereeniging thans werkzaam, wenscht verplaatsing om een doleerende kerk te dienen. Aanbevelingen van doleerende predikanten worden gaarne verstrekt. Brieven franco, lett. B. B., aan het Bure ...

3 juli 1887
De Heraut
43 woorden
ESTEY-ORGELS.

ESTEY-ORGELS.

ESTEY-ORGELS.De beroemde AMERIKAAiVSCHE ESTEY-ORGELS blijven zich steeds onderscheiden door krachtvollen en liefelijken toon, hoogst duurzame constructie, werkelijke registers en sierlijk uiterlijk.In alle modellen en prijzen voor Kerken, Scholen en huiselijk gebruik, bij: Cr ...

3 juli 1887
De Heraut
70 woorden
van 3