GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1888-01-15
ZUR ABWEHR.

ZUR ABWEHR.

Heden komt van de pers: Etliche Bemerkungen gegenProfessor Dr. A. EÜTFEBSEinleitung zu seiner Schrift: „Die IncarBation des Wortes", VONDr. EDUARD BÖHL, o. ö. Professor der Theologie in Wien..Prijs 65 Cents. SCHËFFER & Co., Amster ...

De Heraut
37 woorden
„zij zoeken allen het hunne!”

„zij zoeken allen het hunne!”

Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Fil. 2:21.De verwoesting, die de zonde aanricht tot in het hart en in 't middelpunt van Jezus' kerk, is o, zoo ontzettend. Zoo droef is. wat de heilige apostelen er u van verhalen.Ge zoudt zoo meenen, in dien eerst ...

De Heraut
187 woorden
Het Calaninistisch karakter van den heidelbergschen catechismus,

Het Calaninistisch karakter van den heidelbergschen catechismus,

DOOR Ar. 1. ZAHN. Het is de belijdenis der geheele Evangelische kerk, dat God alleen in vrije genade zijnen uitverkorenen, die anders aan de overige menschen geheel gelijk zijn, het geloof schenkt, volgens de grondwet van het koninkrijk der hemelen, die reeds aan M ...

De Heraut
DOOR Ar. 1. ZAHN.
KUYPER.
1932 woorden
Wat deze week

Wat deze week

Amsterdam, , 13 Januari.Wat deze week te Hardenberg voorviel, kenteekent tegelijk onzen kerkdijken en burgerlijken toestand.De kerkeraad van Hardenberg neemt onder leiding van den predikant Dr. Schot het besluit, om dekerkenordeningvan 1619 vigeer voor de kerk dier plaats van kracht ...

De Heraut
291 woorden
Van meer dan

Van meer dan

Van meer dan één kant vraagt men ons, of ons oordeel over den Kerstboom toch niet te gestreng is geweest.Ongetwijfeld was het dit, voorzooveel in ons oordeel waardeering mocht ontbroken hebben van veler goede bedoeling. Te streng, voorzoover erj miskenning in mocht hebben doorgestraald van ...

De Heraut
651 woorden
Waar echter achttien

Waar echter achttien

Waar echter achttien eeuwen lang de Christelijke conscientie in alle oorden der wereld" er tegen geprotesteerd heett, om tot zulk een herdoop over té gaan, staan we hier voor een zoo machtig kerkelijk historisch feit, dat we niet mogen rusten, eer we het zuivere pad gevonden hebben.Ons mag ...

De Heraut
596 woorden
Misschien mede ingevolge

Misschien mede ingevolge

Misschien mede ingevolge onzen wenk heeft de Nederl. Evang. Protestantsche Vereeniging een kort v/oord ten beste gege­ ­ ven, in repliek op wat de heer K. T. baron van Lynden in De Boodschapper tegen haar schreef, en ook in ons blad van 18 December wierd overgenomen.Men bewees ons de belee ...

De Heraut
1379 woorden
Van den heer

Van den heer

Van den heer secretaris der Nederlandsche afdeeling van de Evangelische Alliantie ontvingen we deze week een uitvoerig ingezonden stuk, houdende mededeelingen uit Engeland over de door ons ingebrachte erief.Voor dit stuk is deze week geen plaats. Een volgend maal hopen we het op te nemen e ...

De Heraut
KUYPKR.
54 woorden
Het Noorden verzoekt

Het Noorden verzoekt

Het Noorden verzoekt ons op te merken, dat zijn redactie de sanctioneering van den Doop der ketters niet zoozeer in de latere belijdenis der gedoopten, maar meer, of zelfs eeniglijk, in de latere goed-verklaring der kerk had gezocht.Gaarne maken we hier onze lezers attent op, al wordt de s ...

De Heraut
416 woorden
In De Bazuin

In De Bazuin

In De Bazuin richt Ds. Littooy van Middelburg een vraag tot ons blad, waarop we ons haasten, hem van antwoord te dienen. Zijn vraag is deze, of geëxcommuniceerden niet toch gedoopt blijven, en of hier niet uit volgt, dat de kring van de zichtbare kerk en de kring der gedoopten niet geheel saam va ...

De Heraut
1002 woorden
van 3