GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1888-12-02
De Heraut
J. A. KNUPPE

J. A. KNUPPE

Ie Handilsdrukkerij en Boekbinderij, yk\lA.KiPPE, enslraat• wordt voor alle voorkomend DRUK- en EINDWERK beleefd aanbevolen. Spoedigeleve. ing. — Biilijkste prijzen. — Aatibeve'end werk, Fabriek van SCHRIJFBOEKEN in alle verlangde limaturen- Bijzonder wor ...

2 december 1888
De Heraut
90 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Synodale Genootschapskerk. VIERTALLEN : Anjum, E. Eisma te Bennekom, K. Fernhout te Zwartsluis, J. H. Houtzagers to Kootwijk en W. Ringnalda te Harraelen. — Vlissingen, J. Vltig te Leiderdorp, F. Fortuin te Barendiecht, D. Boonstra te Zwolle en en S. Sleeswijk Viss ...

2 december 1888
De Heraut
1009 woorden
VAN DEN BERG & Co.,

VAN DEN BERG & Co.,

WËNHAM-ECLIPSE-GASLMPENte hebben overtuigd.VAN DEN BERG & Co., Prins Hendrikkade 163, Amsterdam. Bijzonder geschikt voor Ijocaliteiten, Fatorieke > en Winkelkasten. ...

2 december 1888
De Heraut
19 woorden
De doleerende kerk van Oudewater in ’t begin der 17de eeuw.

De doleerende kerk van Oudewater in ’t begin der 17de eeuw.

VIII. De klove wordt steeds dieper. Lydius behoorde tot die leeraren, die reeds bij het opkomen der Remonstrantsche doolleer de toekomst der kerk donker inzagen. In den jare 1612 had hij een adres 1) in gespierde bewoordingen gericht ...

2 december 1888
De Heraut
2339 woorden
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

Geref. kerken. BEHOORENDE TOT „De Heraut van 25 November 1888. Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.Vergadering der gecombineerde classes Gouda, Leiden en Den Haag, op 14 Novembe ...

2 december 1888
De Heraut
W. MULDER
H. MOERMAN
J. HULSEBOS
S. L. ERINGA.
W. VAN GEEST
D. J. KARSSEN
J. T HOEN.
P. RAAB.
D. M. ROOS.
K. VINK.
2199 woorden
„Het haar mijns vleesches is te berge gerezen!”

„Het haar mijns vleesches is te berge gerezen!”

Het haar mijns vleesches is te berge gerezen van verschrikking voor U, en ik heb gevreesd voor uwe oordeelen. Ps. 119:120. De volmaakte liefde drijft de vrees buiten, maar om ze buiten te kunnen drijven, moet die vreeze er toch eerst geweest zijn.o, Men neem ...

2 december 1888
De Heraut
KUYPER.
1486 woorden
Van den scriba der Deputaten

Van den scriba der Deputaten

Amsterdam, 3o. Nov. 1888.Van den scriba der Deputaten, zoo door de Synode van Utrecht als door die van Assen in zake de plannen van hereeniging benoemd, ontving ook onze redactie deze belangrijke mededeeling: Donderdagmorgen te tien ure werd te Utrecht de Vergadering van Deputaten d ...

2 december 1888
De Heraut
1651 woorden
Over de onderhouding van den Sabbath.

Over de onderhouding van den Sabbath.

DOOR W. TEELINCK. I Alhoewel ik eenigen tijd geleden geleerd hebbe, wat ik te voren niet hebbe kunnen denken, namelijk, dat als een persoon eens van velen is beleedigd geworden (hoezeer zulks ten onrechte moge geschied zijn) zijne verklaringen en betuigingen ...

2 december 1888
De Heraut
DOOR W. TEELINCK.
DE GAAY FORTMAN.
1046 woorden
De Heidelbergsche Catechismus.

De Heidelbergsche Catechismus.

ZONDAGSAFDZELING XXI Want wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6 : i2. ...

2 december 1888
De Heraut
KUYPER.
3301 woorden
Dr. Van Ronkel heeft

Dr. Van Ronkel heeft

Dr. Van Ronkel heeft in een der Leidsche couranten een rijm geplaatst om het gebruik van het woord Deputaten en Referaten, kortom van alle basterdwoorden, af te keuren.Toch eischt dit schijnbaar eenvoudige vraagstuk een eenigszins nauwkeuriger onderzoek.Ook Dr. Van Ronkel keurt niet ...

2 december 1888
De Heraut
702 woorden
van 4