GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1891-11-29
De martelarren.

De martelarren.

LXXVII. KOMELIS DE LESEOE. Toen Kornelis De Lesenne, ook wel Kornelis van Gend genoemd, nog tot de Roomsche kerk behoorde, was hij hoefsmid, maar sints hij kennis gekregen had aan Gods Woord, en dit aan zijn hart geheiligd was, kreeg ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
922 woorden
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

ZODAGSAFDEELING XXXÏIÏ. Hij zal met den Heiligen CTSC vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Luc 1:15. IV. Er is maar één we^ tot zaligheid; maar er is tweeërlei manier waarop God de Heere zijn ...

De Heraut
KUYPER.
3427 woorden
Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche kerk" begint men al meer in kerkelijke vergaderingen aan politiek te doen. Zoo las men dezer dagen weer in onderscheidene bladen dit bericht omtrent een politieke bespreking op een classis gehouden."In de vergadering van de Amsterdamsche cla ...

De Heraut
718 woorden
Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid

Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid

Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid nemende, komen we thans van zijn particulier geval tot de algemeene stelling, dat de verbreking van de saamwerking tusschen de geloovige Protestanten op staatkundig en maatschappelijk gebied metterdaad haar dieper oorzaak vindt in de afwijking van de leer en v ...

De Heraut
757 woorden
De minder onvriendelijke toon, die in

De minder onvriendelijke toon, die in

De minder onvriendelijke toon, dia in de laatste weken, ia enkele Synodale bladen met betrekking tot de Doleerendea wordt aangeslagen, is ons niet onwelkom.Wel waant men dit.Er zijn er toch die achten dat wij er be-iang-isij-hebbr' J^m de vijandschap tegen de Synodalen zoo fel mogel ...

De Heraut
735 woorden
„De  helm der zaligheid.”

„De helm der zaligheid.”

En neemt den helm der zaligheid. Efeze 6 : 17a.Een diensfs.ne.< M. des Heeren moet een krijgsknecht zijn.Ondanks het: Vrede op aarde, dat door Gods engelenkoor over Bethlehems velden is uitgezongen, blijft het tot op de wederkomst des Heeren een strijd op aarde. »Ik ben niet geko ...

De Heraut
KUYPER.
1779 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Dr. A. ICUYPER ontvangen: van A. D. H. te Dockum ƒ 2.50, Dr. W. H. N. te D.Door Ds. J. H. HOUTZAGERS, van J. v, d. B. te Aarlanderveen ƒ 5. Totaal ontvangsten ƒ 1794.211/2. ...

De Heraut
31 woorden
Nog met een enkel woord dienen we

Nog met een enkel woord dienen we

Nog met een enkel woord dienen we terug te komen op de oratie van Prof. Woltjer.Niet om op die oratie zelve m te gaan. Daar toch is de aard van ons blad niet naar. Misschien zou een enkel maal een theologische oratie nader kunnen besproken worden. Maar juridische of philologische redevoeri ...

De Heraut
581 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar zijn denkbeeldigen vriend te Jeruzalem zond Ds. Gispen ditmaal een »indnik van het Sociaal Congres."Hij zegt er dit van: Gij herinnert u, dat er in het vorige jaar eenige ontevredenheid openbaar vi^erd in de kringen onzer Christelijke werklieden, over den geringen steun, dien h ...

De Heraut
KUYPER.
1247 woorden
De berichten uit Amerika, in zooverre

De berichten uit Amerika, in zooverre

De berichten uit Amerika, in zooverre het de verdediging van het Calvinisme geldt, luiden niet ongunstig.Althans van het stuk Calvinisme en Revisie is een tweede afzonderlijke uitgave verschenen, en gelijktijdig is door den heer De Vries een Engelsche vertaling geleverd van de redevoering ...

De Heraut
KUYPER.
107 woorden
van 4