GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1892-01-10
De Heraut
GEMEENTE - DIAKONES,

GEMEENTE - DIAKONES,

®e Arbeid derInzonderheid op het platteland, DOOR£. H. F. A. FAÜME, Predikant te Rheden, Prijs SO Genis, 10 Exemplaren ƒ 1.50. (Uitgegeven ten voordeele van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken solieden Boekwinkel verkrijgbaar.P. J. MILBORN, te ...

De Heraut
38 woorden
van SPDRGËON.

van SPDRGËON.

van SPDRGËON.Lezers let op, want 't is een mooi paSi kei dat voiir slecüts Een (iulden wordt uitverkocht.No. I. SPURGEON's Ja speeltjes, het overheerlijke Boek waarin 357 T«e.«praliea van C. H. SPURGEON. se druk, 192 blz. dik, prijs ƒ 1.25.No. 2. A. C. DE ZWART. De Napolitaan ...

De Heraut
223 woorden
A. FERNHOÜT, Amsterdam,

A. FERNHOÜT, Amsterdam,

A. FERNHOÜT, Amsterdam, de ferste aflevering visn: BITLEiiM MEI.lorte aaiieekeiilQgeËOPDEIBRIEFTANBEIÜPOm PAULUSaan de Ephesiërs, DOORCompleet in 12 afleveringen van 32 bladzijden è, ƒ 0.30 per aflevering. ...

De Heraut
25 woorden
Wïklef, Hus, Luthor,  Melanchton Zwingli Calvijn.

Wïklef, Hus, Luthor, Melanchton Zwingli Calvijn.

Wïklef, Hus, Luthor, Melanchton Zwingli Calvijn.Zwing*!!, Cralwijn.J. A. WYLIE, De Geschiedenis van het Protestantisme voor Nederlands volk bewerkt door Dr. J. A. GERTH VAN WIJK. Prachtuitgaaf in 22 afdeelingen, ruim 1600 pag. met ongeveer 200 keurige groote Platen, waaronder • ook ...

De Heraut
107 woorden
KEBEERAADSBOEEIE

KEBEERAADSBOEEIE

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, is verkrijgbaar: KEBEERAADSBOEEIEVAN DENederdaitsche Gereformeerde Kerk van Amsterdafo, 1891-1892, Prijs ƒ 0.30. ...

De Heraut
16 woorden
DE VRIJE KERK.

DE VRIJE KERK.

Men abonnecre zich op den Achttienden Jaargang' van: DE VRIJE KERK.Vereeflipi m CMst. Worni. SteiDmeii, ONDEE BEDACTIB VASH. BSTJKEHL.Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks in afleveringen van 3 vel.De prijs per jaargang is slechts ƒ3.—. De inteekening is ...

De Heraut
51 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Mocht vóór eenigen tijd dankbare vermelding geschieden van de goede ontvangst van onzen amanuensis, den heer Van Oversteeg, in de provincie Zeeland, ditzelfde kan nu worden getuigd omtrent de provincie Groningen. Het is van genoegzame bekendheid, welk eene macht de Chris ...

De Heraut
819 woorden
Orgelbandei.

Orgelbandei.

Orgelbandei.F. VAILIEÜWEM k ZOON, Warmoesstraat 73, Amsterdam.RtrilEE KEUZE in prijzen van ƒ 65, f 85, f 100 etc.ƒ ...

De Heraut
16 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) Mynheer de Redacteur. Mag ik u een plaats in uw blad vragen, om de aandacht van ons publiek op het volgende verschijnsel te vestigen? Het trekt namelijk steeds mijn aandacht, dat ...

De Heraut
G. MiLO.
485 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

wordt beleefd verzocht^ de abonnementsgelden over het kwartaal., geëindigd 31 .December j, /., ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken.Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.J. A, WORMSER, Directeur-Uitgever, PS. iBteebeiiartï ...

De Heraut
J. A
WORMSER
Directeur- Uitgever
79 woorden
van 4