GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1893-08-20
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 18 Aug. Generale Synode. De Kerkeraden der Geref. Kerken te Dordrecht, berichten aan de overige kerken, ie dat de opening der Generale Synode, zoo de Heere wil, zal worden voorafgegaan door een ure ...

De Heraut
Namens de Kerkeraden
D. J. VAN BRUMMEN
H. G. DE JONGE.
K. FERNHOUT.
1956 woorden
„Zal ooh een Moorman zijn huid veranderen.”

„Zal ooh een Moorman zijn huid veranderen.”

Zal ook een Moorman zijn huid veranderen ? of een luipaard zijn vlekken? Zoo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen. fereraia 13 : 23. In onze Europeesche landen, waar we bijna met geen kleurlingen in aanraking komen, kunnen we ons nauw ...

De Heraut
KUYPER.
1446 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland.. De kerk tegenover hare jeugdige lidmaten.In Pruisen komt steeds meer in kerkelijke kringen de vraag aan de orde: hoe men handelen moet met de jeugd die > confirmirt" is, om haar nauwer aan de kerk te binden. Het getal dergenen bij wie de confirmatie op 12—14 jarigen leefti ...

De Heraut
1396 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TOCH BETAALD. II. (Slot) Nu bestelde onze vriend wat hij wenschte, schikte zich, terwijl de vrouw weer afdaalde, zoo goed mogelijk in zijn lot, en na een half uur stonden emdelijk spijs en drank, meer dan genoeg, op tafel. De vrouw h ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1079 woorden
Gemengd Nieuws

Gemengd Nieuws

De vervolging waaraan de Christenen in Turksch-Armenië bloot staan is metderdaad eene zware. Het wordt hoog tijd dat de Europeesche mogendheden daaraan paal en perk stellen. De Koerden en Turken ^ vermoorden hen, plegen geweld op hen, en niemand neemt het voor hen op. Zij worden verbannen of in d ...

De Heraut
WINCKEL.
591 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gerefonaeevde Eerkeco BEROEPEN : Colijnsplaat, [. W. Wegchelaar te Dirksom. — Oude-Wetering, A, M. Donner JHzn. te ssen. — Kampen, H. Jansen te Sloten (N.-H.) — Veere, J. C. Raamsdonk, cand. te Kampen. — Wadingsveen, G. A. de Jong te Schoonhoven — Schoo-, ebeek, P. ...

De Heraut
290 woorden
Ditgaven van J. A. WORMSER,

Ditgaven van J. A. WORMSER,

Ditgaven van J. A. WORMSER, te Amsterdam.WERKEN van Dr. A. KUYPER.Netwerk van den Heiligen Geest.Deel I. Voor de kerk in haar geheel; Deel II en III. Voor de enkele personen. In fraaien stempelband / 8.90; ingenaaid / 7.50.Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar. ...

De Heraut
257 woorden
H. V. D. POST.

H. V. D. POST.

Door eene Commissie uit de leden der Gemeente, is het plan ter hand genomen tot het aankoopen van een nieuw orgeltje in de Geref. kerk alhier, waarvoor uit de boezem der gemeente het geheele bedrag niet bijeen gebracht kan worden. Mochten er nu Broeders of Zusters genegen zijn, voor dat doel eene ...

De Heraut
92 woorden
De greiiisiger Brandwaarborg-

De greiiisiger Brandwaarborg-

De greiiisiger Brandwaarborg- Maatschappij.Directeuren te GRONINGEN: M. BROUWER en F. DIJKSTERHUIS, Oude Boteringestraat K. 112.Hoofdagent te AKSTERSAIII: L. VAN DER VIJGH, Heerengracht bij de Hartenstraat 240.Generaal-Agenten. • ! "^""'^ Zuid-Nederland: J. SCHI ...

De Heraut
72 woorden
Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL,

Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL,

Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL, te Doesburg, is de rste aflevering verschenen van 't hoogst belangrijke werkje: De Koninklijke weg naar den HemeL, DOORJOHANNES CALVIJN.Nienwe, naar de tegenwoordige spelling gewijzigde uitgaaf, Compleet in 6 afleveringen ...

De Heraut
69 woorden
van 2