GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1896-03-15
De Heraut
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vriie UoiversiteDe Vereeniging voor Hooger Onderwijs is voor de helft (de wederhelft de Kerkelijke Kas te Amsterdam) erfgenaam geworden van de nalatenschap van Mejuffrouw de Wed. Schaperkötter, geb. Van Raab, alhier onlangs overleden, nadat eerst eenige legaten voor Christelijke filantropi ...

15 maart 1896
De Heraut
489 woorden
Amsterdams Kerk één en  onverdeeld.

Amsterdams Kerk één en onverdeeld.

Nog altoos is ook de Gereformeerde kerk van Amsterdam in twee kerkelijke instituten verdeeld.Een kerk genaamd naar de Keizersgracht, en een kerk genaamd naar de Kerkstraat.A en B.Toch drong sinds lang ook in Amsterdam het besef door, dat dit niet de meest gewenschte toestand ...

15 maart 1896
De Heraut
564 woorden
De komende Synodale vergadering der Kerken.

De komende Synodale vergadering der Kerken.

Voorheen hebben we ons vaak diep in den kerkdijken strijd gemengd, en ons veroorloofd over allerlei vraagstukken die op kerkelijk terrein waren op te lossen, terstond onze bescheiden meening te zeggen.We mochten ontwaren, dat hierop eenige prijs werd gesteld, en misschien overschatten we d ...

15 maart 1896
De Heraut
654 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Ouitschland.Dr. Zahn en de Tübingerschool.Onze medebroeder en medestrijder voor de Gereformeerde waarheid, Dr. Zahn te Stuttgart, begeeft zich geregeld naat-de Universiteitsstad Tubingen, om aldaar voorlezingen te houden als een getuigenis tegen den heerschenden geest aan de Univers ...

15 maart 1896
De Heraut
742 woorden
Een verklaring.

Een verklaring.

Amsterdam, 13 Maart 1896.Door de heeren Noordtzij, Wielenga, Bavinck en Biesterveld, allen Docenten aan de Theologische School te Kampen, is in de Bazuin van de vorige week onderstaande verklaring geplaatst, met verzoek dat andere bladen die wilden overnemen.Ter inlichting diene, da ...

15 maart 1896
De Heraut
M. NOORDTZIJ.
D. K. WIELENGA.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
926 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over de zonde van het individualisme, leest men van de hand van Ds. Sikkel in Hollands Kerkblad het volgende; De machtige beweging van het individualisme heeft in de bijna voleindigde 19de eeuw ook onder ons haar tienduizenden verslagen.Die beweging vindt steun in ieders gevallen na ...

15 maart 1896
De Heraut
KUYPER.
987 woorden
De Martelaren

De Martelaren

ccxin. JOHN HOOPER. De eerste Puritein van Engeland mag John Hooper wel genoemd worden. Hij werd geboren in Sonwird-shire en studeerde een tijdlang aan de Universiteit van Oxford in de letteren. Toen het Gode behaagde hem de oogen te ...

15 maart 1896
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1061 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WEERPROFEET. I Al heel lang zijn er menschen geweest, die hun best deden om 't zoover te brengen, dat zij konden voorspellen welk weer het zijn zou. Eeuwen lang kon men in de aln^anakken vinden, hoe het weder zou wezen in elke maa ...

15 maart 1896
De Heraut
HOOHRNBIRK.
1169 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. XVI. Is het plicht onderscheidenlijk te prediken, dan dringt zich uiteraard onderscheiding naar den geestelijken staat der hoorders op den voorgrond, maar dan dient juist op dit punt bij den Dienaar des Woords ook een v ...

15 maart 1896
De Heraut
1345 woorden
Onthouding.

Onthouding.

VI. Er zijn ook andere redenen, die meer dan één bewegen, het gebruik van tabak, prikkelend vocht en zooveel meer na te laten, zoo b.v., dat hun trek crn3, ? iï niQt zeer sterk en het genot ervan te duur is.De trek is bij den één lang niet zoo sterk als bij ...

15 maart 1896
De Heraut
KUYPER.
1675 woorden
van 4