GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

Amsterdam.Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan CoBtrlbatlêB: Door Ds. P. A. Veenhuizen te Workum ƒ 26.80; door het locaal-comité Amsterdam 4e storting ƒ 800 door den heer L. IJ. Fels te Kuinre (Blokzijl) ƒ 8; door den heer J. v. d. Velde te Joure / 16 ...

8 november 1896
De Heraut
313 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformserde Kerken. BEROEPEN: Ter-Neuzen, H, Bouwman te Berlikum (Friesl.) — Almkerk, C, B. Schoemakers te O.-en W.-Souburg. —• Hautum (cl. Dokkum), S. Datema te Murmerwoude, AANGENOMEN: Maassluis B, P, C. Koster te Velp. — Franeker, A. van Doorn te Axel f ...

8 november 1896
De Heraut
283 woorden
Familieberichten

Familieberichten

HMet het woord: sVrede in den Heere, Heere", ging een man des vredes van ons | heen. 't Was: HENDRIK WILLEM MEIJER, onze trouwe medeopziener, die, ruim 501 jaren oud, in zijn Heiland ontsliep.Leed hij veel naar 't lichaam, naar de I ziel genoot hij veel en vertroostte vaak he ...

8 november 1896
De Heraut
72 woorden
HENDRIK WILLEM MEIJER,

HENDRIK WILLEM MEIJER,

Heden ontsliep, na een langdurig maar geduldig gedragen lijden, in zijnen Heere en Heiland, in den leeftijd van 50 jaren, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de | HeerHENDRIK WILLEM MEIJER, in leven ouderling bij de Geref. kerk te | Diemen.Uit aller naam, de Wed. H. W. M ...

8 november 1896
De Heraut
56 woorden
HOMEOPATHISCH GENERAAL-DEPOT,

HOMEOPATHISCH GENERAAL-DEPOT,

In mijne HOMEOPATHISCHE APOTHEEK te ^m/< fr^«»z, zijn uitsluitend door mij verpakte en gepotenticerde medicamenten verkrijgbaar.Het Depot is in den laatsten tijd aanmerkelijk vergroot. Ik verzoek vooral, om op het Fabrieksmerk te letten, daar dit wordt nagebootst.Men adresseere: ...

8 november 1896
De Heraut
54 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

EIJH.Firma JOHJi.JSTISTJSS KHA^MlSFt < & Co., DAI 15—17, iiSTËEDAl.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO I/2 pCt. onder de prol ...

8 november 1896
De Heraut
50 woorden
Dr. J. WOLTJER

Dr. J. WOLTJER

VERSCHENEN!BBUSDJE, gehouden toy de overdracM van het Rectoraat der Vrije Universiteit, op den 20sten October 1896, Amsterdam.DOORDr. J. W O L T J E R.Frijs f 0.80. N. V. BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser.F.T, KCTR.ISCHE DRUKKERIJ, ...

8 november 1896
De Heraut
46 woorden
Comrie.

Comrie.

Dr. Honig laat Comrie niet los.Nu weer bezorgde hij ons een uitgave van Comries Zevende Zondag over het Geloof.Een altijd der lezing overwaardig stuk uit het grootere werk.Ook is de uitgave keurig.Ze doet den uitgever Honig te Utrecht eere aan. ...

8 november 1896
De Heraut
44 woorden
J.A. WORMSER.

J.A. WORMSER.

DE KINDERDOOP, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijk* en maatschappelijke leven, DOORDerde Druk, MET EENE INLEIDING VANMr. GROEN VAN PRINSTERERen een kort woord vooraf van den zoon des schrijvers.Prijs ƒ0.90.De Uitgever : ...

8 november 1896
De Heraut
39 woorden
Dr. A. G. HONING

Dr. A. G. HONING

VERSCHENEN: verklaping van deu Vllen Zondag vanden Heitlelbergschen Catechismus, DOORALEXANDER COMRIE.Uitgegeven door Dr, A. G. HONIG, Vrll»f 1.35.In lederen boekhandel verkrijgbaar en tegentoezending van het bedrag bij den UitgeverH. ...

8 november 1896
De Heraut
34 woorden
van 3