GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
ORGEL.

ORGEL.

...

De Heraut
0 woorden
L.G.WEISZ & CO

L.G.WEISZ & CO

Gommisslonairs in Efiecteu, Priasengraeht by deNo. 157, AMSTERDfflni. ...

De Heraut
7 woorden
A.DE ROODE & CO

A.DE ROODE & CO

L DE EOODE & Go., (SCniEUAM, opgericht 1878).Fabrikanten vanZEEPPOEDER en¥ETL006»i£EL.Prima qnaliteiten- Goncnrreerenöe prgzen- ...

De Heraut
17 woorden
ZONDAGSSCHOOLROOSTER

ZONDAGSSCHOOLROOSTER

VERSCHENEN: vooi* 1897, BEWERKT DOORDs. N. A. DE GAAY FORTMAN.Prijs f 0.04; 100 Ex. f 3.—. N. V. BOEKHANDEL, AMSTERDAM, voorheen Höveker & Wormser, ...

De Heraut
21 woorden
25-Jarlge Echivereeniging

25-Jarlge Echivereeniging

Maandag 9 November a, s, hopen D. V, onze geUefde Ouders: H. TULPENK. G. RUNHAAR, HUNNE25-jarige EcbtvereemgmgTE HERDENKEN.Hunne dankbare kinderen en pleegkinderen.Zwolle (Blijmarkt), Nov. 1896. ...

De Heraut
26 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die hem op 29 October j.l. per post of per telegraaf van hun gewaardeerde belangstelling deden blijken. KUYPER.-Amsterdam 2 November 1896. ...

De Heraut
27 woorden
Dr. A. G. HONING

Dr. A. G. HONING

VERSCHENEN: verklaping van deu Vllen Zondag vanden Heitlelbergschen Catechismus, DOORALEXANDER COMRIE.Uitgegeven door Dr, A. G. HONIG, Vrll»f 1.35.In lederen boekhandel verkrijgbaar en tegentoezending van het bedrag bij den UitgeverH. ...

De Heraut
34 woorden
J.A. WORMSER.

J.A. WORMSER.

DE KINDERDOOP, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijk* en maatschappelijke leven, DOORDerde Druk, MET EENE INLEIDING VANMr. GROEN VAN PRINSTERERen een kort woord vooraf van den zoon des schrijvers.Prijs ƒ0.90.De Uitgever : ...

De Heraut
39 woorden
Comrie.

Comrie.

Dr. Honig laat Comrie niet los.Nu weer bezorgde hij ons een uitgave van Comries Zevende Zondag over het Geloof.Een altijd der lezing overwaardig stuk uit het grootere werk.Ook is de uitgave keurig.Ze doet den uitgever Honig te Utrecht eere aan. ...

De Heraut
44 woorden
Dr. J. WOLTJER

Dr. J. WOLTJER

VERSCHENEN!BBUSDJE, gehouden toy de overdracM van het Rectoraat der Vrije Universiteit, op den 20sten October 1896, Amsterdam.DOORDr. J. W O L T J E R.Frijs f 0.80. N. V. BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser.F.T, KCTR.ISCHE DRUKKERIJ, ...

De Heraut
46 woorden
van 3