GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
J.A. WORMSER.

J.A. WORMSER.

DE KINDERDOOP, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijk* en maatschappelijke leven, DOORDerde Druk, MET EENE INLEIDING VANMr. GROEN VAN PRINSTERERen een kort woord vooraf van den zoon des schrijvers.Prijs ƒ0.90.De Uitgever : ...

8 november 1896
De Heraut
39 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

EIJH.Firma JOHJi.JSTISTJSS KHA^MlSFt < & Co., DAI 15—17, iiSTËEDAl.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO I/2 pCt. onder de prol ...

8 november 1896
De Heraut
50 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Amsterdam.Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan CoBtrlbatlêB: Door Ds. P. A. Veenhuizen te Workum ƒ 26.80; door het locaal-comité Amsterdam 4e storting ƒ 800 door den heer L. IJ. Fels te Kuinre (Blokzijl) ƒ 8; door den heer J. v. d. Velde te Joure / 16 ...

8 november 1896
De Heraut
313 woorden
A.DE ROODE & CO

A.DE ROODE & CO

L DE EOODE & Go., (SCniEUAM, opgericht 1878).Fabrikanten vanZEEPPOEDER en¥ETL006»i£EL.Prima qnaliteiten- Goncnrreerenöe prgzen- ...

8 november 1896
De Heraut
17 woorden
ZONDAGSSCHOOLROOSTER

ZONDAGSSCHOOLROOSTER

VERSCHENEN: vooi* 1897, BEWERKT DOORDs. N. A. DE GAAY FORTMAN.Prijs f 0.04; 100 Ex. f 3.—. N. V. BOEKHANDEL, AMSTERDAM, voorheen Höveker & Wormser, ...

8 november 1896
De Heraut
21 woorden
ORGEL.

ORGEL.

...

8 november 1896
De Heraut
0 woorden
HOMEOPATHISCH GENERAAL-DEPOT,

HOMEOPATHISCH GENERAAL-DEPOT,

In mijne HOMEOPATHISCHE APOTHEEK te ^m/< fr^«»z, zijn uitsluitend door mij verpakte en gepotenticerde medicamenten verkrijgbaar.Het Depot is in den laatsten tijd aanmerkelijk vergroot. Ik verzoek vooral, om op het Fabrieksmerk te letten, daar dit wordt nagebootst.Men adresseere: ...

8 november 1896
De Heraut
54 woorden
Dr. J. WOLTJER

Dr. J. WOLTJER

VERSCHENEN!BBUSDJE, gehouden toy de overdracM van het Rectoraat der Vrije Universiteit, op den 20sten October 1896, Amsterdam.DOORDr. J. W O L T J E R.Frijs f 0.80. N. V. BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser.F.T, KCTR.ISCHE DRUKKERIJ, ...

8 november 1896
De Heraut
46 woorden
Comrie.

Comrie.

Dr. Honig laat Comrie niet los.Nu weer bezorgde hij ons een uitgave van Comries Zevende Zondag over het Geloof.Een altijd der lezing overwaardig stuk uit het grootere werk.Ook is de uitgave keurig.Ze doet den uitgever Honig te Utrecht eere aan. ...

8 november 1896
De Heraut
44 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Hollands Kerkblad geeft op verzoek van den heer Chevallicr, burgemeester van Krommenie, nog eens een korte uiteenzetting van de reden, waarom noch een dienstdoend noch een uitgediend predikant buiten de plaatselijke kerk denkbaar is. iHij schrijft er van: Het ambt van dienaar des Wo ...

8 november 1896
De Heraut
1330 woorden
van 3