GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-02-28
De Heraut
Quaestie van Oud-Beierland.

Quaestie van Oud-Beierland.

Amsterdam, 26 Febr. 1897.Later dan we hoopten zijn we in het be2.it gekomen van het verhandelde in de zaak van Oud-Beierland, bij de Arrondissements-rechtbank te Dordrecht, op 13 Januari 1897.Thans haasten we ons, het stuk in extenso mede te deelen.Het luidt aldus: Voorzitter ...

De Heraut
4569 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXII. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overleide ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik te niete gedaan hetgene eens kinds was. I Cor ...

De Heraut
3747 woorden
Kiezerslijsten.

Kiezerslijsten.

Voor onze Diaconieën is het van het hoogste aanbelang, dat ze weten, hoe zij zich te gedragen hebben, als de burgemeester haar uitnoodigt om de noodige opgaven voor de kiezersHjsten te doen.In aanmerking komt hier Art, 23 van de Kieswet, dat aldus luidt: De burgemeester zendt jaarli ...

De Heraut
3590 woorden
„Ook had de Neere God gezproken."

„Ook had de Neere God gezproken."

Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mensch alleen zij; Ik zal hem eene hulpe maken, die als , tegen hem over zij. Genesis 2 : i8.Van de afgoden zingt de psalmist: »Zij hebben een mond, maar spreken niet" en tegenover die »fgoden verheft hij in zijn lied met alle heilig ...

De Heraut
1938 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AFSCHEID. VI. Was Walter niet gewoon laat op te staan bij een tuinman werkt men van 't morgenlicht af — ditmaal was hij al bijzonder vroeg uit de veeren. Zoo stil mogelijk, om grootmoeder niet te wekken, kleedde hij zich aan, en toen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1436 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vérkorting uit het Kerkblad van 2(> Februari. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L.S.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te beve ...

De Heraut
L.S.
Namens Deputaten voornoemd.
M. NOORDTZIJ
Scriba
509 woorden
S. J. SEEFAT,

S. J. SEEFAT,

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbuilëD: Door den heerH, Rollraan, te Bodegraven ƒ2.50; door den heer P, Vermeer, te Baambrugge / 22.50; door den heerP, Potma, te Buitenpost ƒ 2, 50; door denheerK, Floor, te Wons ƒ 76, 50; door den heer J, Dirkmaa ...

De Heraut
249 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Overschie, P. Warmenhoven, te Alblasserdam, — Ermelo, E. H. Rullman, cand. te Ermelo. — Hattem, L. Bouma, te Emlichheim (Graafschap Bentheim), AANGENOMEN: Velp, J. W. A. Notten, te Haarlem. BEDANKT: Vianen, R, Heidema, te Hein ...

De Heraut
223 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en /«f/èj/register op de vier Deelen van E Vota in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Vota tegen den prijs van een gulden vijf en twintig cents, ...

De Heraut
188 woorden
VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIÜ mM AANGEBODEN.Oude Theologie, als: PATRIK, POLUS en WELS, zeer net fol. exempl., CALVIJN, Verkl. over de brieven, Ed, THOLUK KONING, Verkl, iste brief Corinthe, ROYAARDS, Verkl, Efeze, 3 dln, , VAN WEZEL, ABBEDIE, OOSTERLAND, over de Openb. Verder werken van Stockius, Burman, H ...

De Heraut
75 woorden
van 3