GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
1897-09-12
„Druchten der bekeering waardig”.

„Druchten der bekeering waardig”.

Brengt dan vrucliten voort der bekeering waardig. Luk. 3 : 8. Alle edeler planting doelt op vrucht. Er is ook boomgewas, dat men plant voor den houtkap. Hagen worden ter afscheiding van akker en akker gestekt en gladgeschoren. Linden voor het huis plaatst men voor ...

12 september 1897
De Heraut
1829 woorden
De volgende week

De volgende week

De volgende week verscliijat DE IIEKAIJT weer in liet gewoue formaat. ...

12 september 1897
De Heraut
11 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mtt verkorting uit hei Kerkblad van 10 Sept. Alg. Kas «OOP Emer. Ppeilii enz. Het Moderamen van deputaten der Generale Kas voor Em. Pred., Pred.-Wed. en - Weezen bericht, dat de gewone Najaarsvergadering D. V. Woensdag 29 September a.s. zal gehouden worden te ...

12 september 1897
De Heraut
H. BRINK
Scriba.
121 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds^ HOUTZAGERS : van A. S. Leys te Aardenburg ƒ 1; bij den heerBoegraan te Kootwijk, van J. van Andel te Bodegraven f 1.25, bijdrage Unie-collecte; van den heer W. üuendag te Harlingen, uit de collecte ƒ5. ...

12 september 1897
De Heraut
39 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Hooggeachte Redactetir !De Deputaten tot de Med. dienst hebben goedgevonden U iets mee te deelen omtrent het door mij hun gegeven advies over de plaats van vestiging van de Med. dienst, gelijk mij blijkt uit de Heraut van 23 Mei 1.1. die ...

12 september 1897
De Heraut
Uw. dw. br.
L. ADRIAANSE.
424 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DOODENDIENST. VI. Om nu al dergelijke kwellingen en ellenden zooveel mogelijk van de gestorvenen af te weren, en de rechters gunstig voor deze te stemmen, offeren ook zelfs arme Chineezen vaak het laatste wat zij hebben, om den doode ...

12 september 1897
De Heraut
HOOGENBIRK.
1110 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Elk jaar wordt in Engeland een z. g. »Church Congress" saamgeroepen, waarin de ambtsdragers en leden der Anglicaansche kerk saamkomen om over de belangen hunner kerk en over de quaestiën van den dag te handelen. Deze vergadering zal in de maand September ...

12 september 1897
De Heraut
WINCKEL.
436 woorden
Familieberichten

Familieberichten

In den ouderdom van 47 jaar overleed I m de hope des eeuwigen levens, mijne geliefde vrouw en der 5 kinderen zorgvolle [ I moeder, FENNA BONNINGA HOEKSEMA.Plaar lijden was langdurig en smartelijk. | I Doch wij zwijgen Gode, Wiens doen wijs- I heid is. B. TERPSTRA en kinderen. \ Amst ...

12 september 1897
De Heraut
56 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Giereformeerde Kerken. BKROïPEii: Vianen, F. Rispens, te Steenwijk. — Houwerzijl (gem. Ulrum), W. Bouwman, te Lutjegast. — Overschie, W. H. Gispen Jr., te Breukelen. — Scherpcnzeel, O. Los, te Oud-Vosmeer. — Vreeswijk, J. H. Koers, te Kockengen.AANGENOMEN: ' ...

12 september 1897
De Heraut
286 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In Hollands Kerkblad schreef Ds. Winckel, naar aanleiding van de aanranding van den heiligen Doop door de Haagsche Synode: De Gereformeerde Kerk bevat het volgende onder de rubriek sAlgemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerk": »Het hoofddebat van deze week lag in de vergaderh ...

12 september 1897
De Heraut
1930 woorden
van 3