Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

39 resultaten
Filteren
van 4
1904-11-06
Necrologie.

Necrologie.

Gedurende de laatste weken is menig dienaar des Woords ons ontvallen, wiens naam ten nauwste verbonden is met de reformatorische actie, die in 1886 totkerkherstel leidde.Eerst ging van ons heen Ds. Wisse uit Garijp, die reeds eenigen tijd als emeritus de ruste genoot, en nu tot hooger rust ...

6 november 1904
De Heraut
350 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Moet de naam van den admiraal Boisot als een Fransche naam worden uitgesproken of niet? Op deze schijnbaar eenvoudige vraag van J. de W. te L., een afdoend antwoord te geven, is nu juist niet gemakkelijk.Onze vaderen waren èn op de spelli ...

6 november 1904
De Heraut
HOOGENBIRK.
950 woorden
„Muziek Godes.”

„Muziek Godes.”

Met hen dan waren Héman en Jediithun, met trompetten en cimbalen voor degenen, die zich lieten hooren en met instrumenten der muiiek Godes; maar de zonen van Jeduthun waren aan de poorte. I Kron. 16 : 42. Scherp contrast op het stuk van muziek tusschen den tempel o ...

6 november 1904
De Heraut
1651 woorden
Uit de pers.

Uit de pers.

In de Friesche Kerkbode heeft Dr. Kuyper van Makkum een serie belarigrijke artikelen gegeven over de wedergeboorte. Waar over dit dogma nog veelszins verschil van gevoelen bestaat, kan een zoo duidelijke uiteenzettiag, die zich telkens op de Schrift beroept, niet anders dan goed werken. Dr. Kuype ...

6 november 1904
De Heraut
1587 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Bowie. Sedert Dowie zich heeft laten proclaraeeren als «eerste apostel van Christus", is het natuurlijk noodig geworden, dat er nog elf apostelen worden gemaakt.Rechter V. V. Barnes, consul generaal voor Zion City en Daniël Sloan, «manager" van Zion, zijn nu door den profeet benoemd tot «o ...

6 november 1904
De Heraut
WINCKEL.
405 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N-Amerika. Nog steeds is een deel der Gereformeerde kerk van Noord-Amerika niet overtuigd, dat de openbare school voor kinderen uit Christelijke gezinnen niet deugt, en dat men daarom moet overgaan tot het stichten van Vrije Christelijke scholen.Wellicht kan het feit, dat ook van Roomsche ...

6 november 1904
De Heraut
568 woorden
Familieberichten

Familieberichten

lHeden overleed zacht en kalm in de hope des Eeuwige Levens onze hartelijk geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de WelEerw. HeerDs. J. HULSEBOS, in den ouderdom van 60 jaar.Uit allernaam_ Wed. E. HULSEBOS—ROBERTS.Kinderen, Behuwd- en ...

6 november 1904
De Heraut
42 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROtJWD : D. B. HAGENBEEK, ber. Pred, vanENA. S. M. C. HIBBELER, Fijnaart, die mede namens wederaijdsche familie hunnenhartelijken dank uitspreken voor de vele bewijzenvan vriendschap en toegenegenheid bijhun huwelijk ondervonden.Den Haag, ...

6 november 1904
De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in zijnen Heere en Heiland, na een langdurig doch geduldig lijden, onze hartelijk geliefde Echtgenoot en VaderJOHANNESCORNELISVAN SCHELVEN.predikant bij de Gereform. Kerk alhier, in den ouderdom van ruim 50 jaren.A. G. VAN SCHELVEN, ...

6 november 1904
De Heraut
56 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN: Nieuwe-Pekela, J. A. de Vries, te Hasselt.AANGENOMEK: aan de V. U. Oosterend, J. Ridderbos, cand.BEDANKT: Berlikum, ƒ. C. RuUmann, te Garijp. Nederlandsch Hervormde Kerk. BEROEPEN : ...

6 november 1904
De Heraut
136 woorden
van 4