GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
1904-12-04
De Heraut
Dan de tien geboden.

Dan de tien geboden.

XL. HET DERDE GEBOD. XI. Of die de dooden vraagt. Want al wie zulks doet is den Heere een gruwel. Deuteronomium I8 : IIben 12a. De zonde tegen het derde gebod, door Gods ...

De Heraut
3717 woorden
De plaats van den mensch in het heelal.

De plaats van den mensch in het heelal.

X. De vraag of er onder dat eindeloos heir van sterren, dat we hetzij met het bloote oog of door den telescoop waarnemen, ook gevonden worden, die evenals onze aarde geschikt zouden zijn om door menschen bewoond te worden, kan kort en goed beantwoord worden met nee ...

De Heraut
Dr. R
P. OFFRINGA
2403 woorden
Een belangrijk proces.

Een belangrijk proces.

II. Amsterdam, 2 Dec. 1904.De strijd, die tusschen de Vrije Kerk en de Vereenigde Vrije Kerk in Schotland gestreden is en die door het vonnis van het Hoogerhuis zulk een onverwachten afloop kreeg, ging wel in eerste instantie over het kerkegoed, maar daarach ...

De Heraut
2141 woorden
„Cot het voortkomen der starren.”

„Cot het voortkomen der starren.”

Alzoo waren wij doende aan het werk.... van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der starren toe. Nehemia 4: 21. De overgangen van licht in donker mogen zacht zijn, toch blijft de tegenstelling die door het ondergaan der zon in enkele uren tot stand komt, aa ...

De Heraut
1598 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Herdenking van den 400-jarigen geboortedag van Philipp van Hessen.Den 13 den November was het 400 jaren geleden, dat de landgraaf Philifp de Grootmoedige van Hessen geboren werd. Dit werd in Hessen feestelijk herdacht. Het hoofdfeest werd den 13 den November te Marburg, de geb ...

De Heraut
WINCKEL.
1084 woorden
Gerformeerd Gymnasium

Gerformeerd Gymnasium

kiiwmi Gpasim, Sedert de vorige opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs de volgende giften.Berlikum: S. A. L. f2; Th. P. R. /o 50; L. R./i; H.F.K. /i; Mej. T. J. /2.50. Üronrijp: U. T. / r: P. P./r; O.K./i; G. IJ. G. /i; E. W. B./0.50; G.deV./oso; Wed ...

De Heraut
1062 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

ZENDING. De Deputaten der Generale Synode voor de Zending deelen mede, dat de heer D. Koelewijn, Hoofd der Christ. School te Koog a/d Zaan, de benoeming tot Directeur der Keuchenius-School te Jocja, heeft aangenomen.Namens hen, J. HANIA, h. 0. Scriba. ...

De Heraut
J. HANIA
Ds. A. SCHWEITZER
A. DELFOS.
1054 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN VITEST. XXXIX, KONING EN DIENAAR. Wij hebben bij 't volgen van de vroolijke jachtpartij onzen vriend De Raye voor een wijl uit het oog verloren.Toen het gezelschap in het dichtst der bosschen was gekomen, en 't ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
965 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Krabbendijke /1347I/2; van idem te Tholen A. /1.2S; van idem te Tholen B. /3 18; van idem te Oud-Vosmeer /8.28; van idem teIn dank ontvangen: Nijmegen /J338; van idem te Zuidland Voor de Vereenigiag: ƒ8 r9; van idem te Appingedam /22.70I/2; Aan Contributién: van idem te Bierum /r 6, 471/2; ...

De Heraut
636 woorden
ANTWERPEN

ANTWERPEN

Teleioon 1601.Vraag Catalogus.Na 2 jaar en 5 maanden vacant te zijn geweest, heeft het den Koning der Kerk behaagd op 13 November hieraan een einde te willen stellen.'s Morgens had de bevestiging plaats van onzen beroepen Leeraar, cand. V. Hepp. Ds. Wolf van Brussel hield een ...

De Heraut
395 woorden
van 3