GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
1904-12-04
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Broek op Langendijk, G. Wisse Jr., te Leiden. — Te Nieuwveen, J. Steffens, cand. in de Theol. te Haarlem. — Oostzaan, J. Bajema, te Epe.AANGENOMEN: Monnikendam, T. Ferwerda, cand. te Harderwijk.BEDANKT: Marken en Oostk ...

De Heraut
234 woorden
Dan de tien geboden.

Dan de tien geboden.

XL. HET DERDE GEBOD. XI. Of die de dooden vraagt. Want al wie zulks doet is den Heere een gruwel. Deuteronomium I8 : IIben 12a. De zonde tegen het derde gebod, door Gods ...

De Heraut
3717 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Mede namens wederzijdsche familie, betuig k mijnen hartelijken dank voor de deelneming, ndervonden bij het overlijden van mijn geiefden Echtgenoot. Wed. L. G. GOLDSCHMEDING—Amsterdam, November 1904, DE HAAS. ...

De Heraut
28 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

M Ml ^mIVicuvi^e meditatiën voorde Christciykc feestenDOORIngenaaid ƒ 1.90; in stempelband ƒ 2.40.Amsterdam. Pretoria—Potchefstroom.Hüvete & WinsBr. ...

De Heraut
17 woorden
Ds. H. HOEKSTRA

Ds. H. HOEKSTRA

Bij J. H. KOK. -verscheen heden een N'ieuw e Uit ff ave n A.fleverlnffen van—nooR—J»*. JU. HOmKHTMA.eo I^eerredenen over ^ ^ KEFtSTTIJD en JJlJi.Fl^A^ISSE-JIJSTG, ^ ^ Z)e JLIJDEKrSGESCHIEDEJSriS en i^~ F> A.SCHE]Sr, EMEIjVA.A.FtT en PIJSTKSTEIlEJSr.Ver ...

De Heraut
53 woorden
ANTWERPEN

ANTWERPEN

Teleioon 1601.Vraag Catalogus.Na 2 jaar en 5 maanden vacant te zijn geweest, heeft het den Koning der Kerk behaagd op 13 November hieraan een einde te willen stellen.'s Morgens had de bevestiging plaats van onzen beroepen Leeraar, cand. V. Hepp. Ds. Wolf van Brussel hield een ...

De Heraut
395 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. TAN EIIK k ZONQi, » Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIÈN en BELEE NINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
37 woorden
De Klassieke School in de Economie

De Klassieke School in de Economie

Verschenen: De Klassieke SchoolREDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op Vrijdag i8 November 1904DOORMr. P. A. DIEPENHORST.Prijs .... irö Cent.Amsterdam. H. A. VAN BOTTENBORG. ...

De Heraut
38 woorden
Dr. H. BAVINCK Dr. A. KUYPER

Dr. H. BAVINCK Dr. A. KUYPER

Iïilïa!srat29, voor!l3.50.Een Statenbijbel met 40 prachtige platen en 5 kaarten, volledige kantteekeningen, duidelijke druk, op best papier, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. KüYPER, Dr. BAVINCK en Dr. RUTGERS. Gebonden in souden, prachtigen band, met gouden rug en plattit ...

De Heraut
98 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Krabbendijke /1347I/2; van idem te Tholen A. /1.2S; van idem te Tholen B. /3 18; van idem te Oud-Vosmeer /8.28; van idem teIn dank ontvangen: Nijmegen /J338; van idem te Zuidland Voor de Vereenigiag: ƒ8 r9; van idem te Appingedam /22.70I/2; Aan Contributién: van idem te Bierum /r 6, 471/2; ...

De Heraut
636 woorden
van 3