GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1910-07-03
De Heraut
Politiek of Kerkelijk?

Politiek of Kerkelijk?

II Het feit van de doodstraf staat, zoo toob den we aan, niet op zich zelf. Toegegeven dat de Overheid, door de doodstraf niet meer toe te passen, in het burgerlijk strafrecht aan den steliigen eisch van Gods Woord te kort doet, dan is het nog de vraag, of de Kerk ...

De Heraut
1945 woorden
L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEISZ & Co.

mm Elvan Batavia.De Coupons, ten laste van bovengenoemde Ketk, vervallende 1 Juli 1910, zijn van dien datum af betaalbaar bijAmsterdam, WesterxaarRtL. 6. WEISZ & Go.ai. ...

De Heraut
23 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Zesde gedeelte). Het Koningschap van Christus en de Wetenschap. V. DE WAARHEID. Wat is waarheid 1 Ik ben de weg, en de waarheid, en het ...

De Heraut
3529 woorden
DE HERAUT

DE HERAUT

fismtAan de AdministratievanDEHERAUT, Warmoesstraat 96, Am^sterdam, In geslotenenveloppeals brief te verzenden. ...

De Heraut
11 woorden
De Administratie van „De Heraut", Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut", Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzoekt, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Juni, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe abonnementsprijs van De Heraut is f 1..SO per kwartaal.Na onlangst van den post ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
53 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Baarland, A. P. Lanting, te Oud-Loosdrecht. — Driebergen, S. Oudkerk, te Kraliogen, — Zevenhuizen (Gr.), K. v. d. Veen, te Knijpe.— Moordrecht, C, J. de Kruyter, cand. te Middelburg. — Epe, G. de Jager, te Brumisse.BEDANKT : S ...

De Heraut
637 woorden
DE DOODSTRAF.

DE DOODSTRAF.

DE DOODSTRAF.Naar aanleiding van de artikelen welke den laatsten tijd over dit onderwerp in de bladen verschenen, stel ik het belangrijke werk vanProf. FABIUSover 9De Dood§traC»waarvan de uitgaafsprijs/2.7s is, tijdelijk verkrijgbaar voor slechts7'^ cent. ...

De Heraut
61 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)Zeer geachte Redacteur, Vergun mij een enkel woord< En wel naar aanleiding van de in het laatste fferauinnmmst opgenomen recensie van Postmus, Oud-Holland en de Revolutie.De geachte lecensor spreekt als zijn gevoelen uit ...

De Heraut
J. H. KOK.
172 woorden
Familieberichten

Familieberichten

IBiJ J. H. KOK. te versoheen heden: KampenChristelijke WereldbeschouwingenModerne ArbeidersbewegingnooR^=r- Ds. G. WISSE.JBoyaal formaat. JPrlJS 0, 60.Bij alle solide Boekhandelaren voorhanden.GRATIS EN FRANCO!!zenden wij aan i ...

De Heraut
63 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene langdurige ongesteldheid is heden in den ouderdom van bijna 71 }»en zacht ontslapen, mijn geliefde Echtgenoot JAN VAN ANDEL, Emeritus Predikant, Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij is heengegaan in den vrede des geloofs, steunende op de gerechtigheid van Hem, Dien hij van der ...

De Heraut
69 woorden
van 3