GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1910-07-03
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

Het behaagde den Heere, heden tot Zich te nemen in Zijne eeuwige heerlijkheid, onzen geliefden Emeritus-Predikant Ds. J. VAN ANDEL.Met de rijke gaven, hem door zijnen Zender veileend heeft hij ruim zes-enveertig jiten in den wijngaard des Heeren mogen arbeiden. Dankbaar gedenken wij zijne ...

De Heraut
126 woorden
VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIÖINU VOOR flOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN ORONDSLAO.PROGRAMVOOR DEDertigste Jaarlijkschete lioudLen te 3E{.ottei*da.iii, 6 en 7 Juli 1910, Samenkomst, op Woensdag, 6 Juli, des avonds te 7I/2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in ...

De Heraut
323 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika

Nederiandsche Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Bykantoor te London, 2. Great Winchesterstreet E. G.Hoofdagentschap tt PRETORIA.gentschappen te KAAPSTAD, BLOEISFOSTEIN. lOHAIillESBDBG, POTCHEFSTBOOO. ^ ** WITBANK en PBEffllEB IlIIiE. ...

De Heraut
109 woorden
De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

Amsterdam, i Juli 1910.De dertigste jaarvergadering van de Vereenjging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag zal 7 Juli te Rotterdam worden gehouden.Des avonds te voren vindt een bidstond plaats in de Nieuwe Westerkerk, waarin als voorganger zal optreden Dr. B. Wielenga ...

De Heraut
344 woorden
De Kerkeraad der Hervormde gemeente te Rotterdam

De Kerkeraad der Hervormde gemeente te Rotterdam

De Kerkeraad der Hervormde gemeente te Rotterdam heeft op voorstel van Ds. G. H. Wagenaar een adres gericht tot de gemeenteleden, waarin naar aanleiding van de Borromaeus-encycliek de gemeenteleden worden opgewekt om, bij wijze van protest tegen dit pauselijk schrijven, op politiek gebied niet la ...

De Heraut
294 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van verschillende zijden verzocht men ons, den termijn van inteekening op de premie-exemplaren in boekformaat van deze artikelenreeks, te verlengen. Wij besloten daarom de gelegenheid tot inteekening te blijven openstellen tot 15 Juli 1910. Ook vroeg men een inteekenbilj ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
„De Heraut”.
207 woorden
„Voortgaande en lichtende tot den vollen dag.”

„Voortgaande en lichtende tot den vollen dag.”

Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe. Spreuk. 4 : 18. Onder het volk dat 't geklank kent, gaat *t niet bij allen eender toe. Vooral drieërlei onder*» scheid treft gedurig. Er zijn er die gees ...

De Heraut
1858 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

„SONNEVANCK". De liefdadigheid heeft zich den laatsten tijd met bijzondere kracht geworpen op de bestrijding der tuberculose. Dat geeft inderdaad reden tot zeer groote blijdschap, want de tuberculose is zeker niet te sterk geqaalificeerd als men haai een geesel der ...

De Heraut
1005 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.! De classe Goes, bijgestaan door de dep. Synode naar art. 49 K. O., heeft in hare vergadering van den 23«n Juni j.l. peremptoir geëxamineerd den heer F. G. H. Bramer, beroepen Pted. te Heinkenszand, en, na gehoord gunstig advies der dep., dezen Broeder met al ...

De Heraut
R. J. VAN DEK VEEN.
J. MULDER
A. OUWEHAND
P. KOSTER.
W. DE JONG
1068 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een Hindoe over de Protestantsche Zending in Engelsch-Indië.Een Hindoe schreef in een Zuid-Indisch tijdschrift, de Mysore Review het volgende omtrent de Protestantsche zending.„Wij gebruiken deze gelegenheid om onze volksgenooten te verzoeken, dat zij de Protestantsche zen ...

De Heraut
WlNCKEL.
1233 woorden
van 3