GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1912-05-19
De Heraut
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEiSZ & C»Commissionairs In Effecten, WESTEBMARKT No. 21AMSTJEMDAM, ...

De Heraut
10 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Door 'sHeeren goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON, Mevr. E. T. OBERMAN— TUININGA.£i/ Dokkum, 2 Mei 1912. ...

De Heraut
17 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

pEv: larSVERZESEBINde NederlanH An «• i845BRAND- BRAAKyrERXEBJERtBtCDEN HAAG (nx> eg«r Zutphei^. DIreetie HENNT. KAPITAAL / i.OOO.OeOiOf RESERVEFONDS nim , - UOO.OOMO ...

De Heraut
23 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Rectificatie. Ontvsingen van den heei J. van Zanten te Zeist niet /a.so maar f$. Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken.Kootwijk. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
24 woorden
Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Lezers van» «1/8 %Dag- en WeekbladenEK DBSpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezen te hebben, in de bussen voor de Ziekenhuizen op de Perrons van de Spoorwegstations aanwezig; daarmede verricht gij een nuttig werlc.Laat ze vooral niet in den wagen ...

De Heraut
39 woorden
Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UUT in't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Fitzroy Square W.Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER, 50 Burnfoot ...

De Heraut
40 woorden
De Heraut

De Heraut

VAN DEetEf0j: mterti£ l^erften in iSebcrlanti.Boresax: van I—6 regels iedere regel meerWABMOKSSTRAAi: 96, A«sterd»ai.••< ••• ABTBRTEWTIE-PBIJ»COKTRACTENr i.ao, / o.ao.Bij contract voor het verbruik binnen één jaar van ndnstens: 500 ...

De Heraut
44 woorden
Liederbundel „Elck wat wils”.

Liederbundel „Elck wat wils”.

ILiiedlerlbriiidlel „£^lek > vat T^il»".15 Liederen enz. door F. PIJLMAN. — Prjjs /O.eo.Aanbeveling: Mijn dank voor de kennismaking met „Elck wat vdls". 't Beviel me uitstekend....A. L. B.Uitgave van de Adm. „De Harp", Houtmankade 109, Amsterdam, Na ontvangst ...

De Heraut
46 woorden
Geref. Gymnasium te Arnhem.

Geref. Gymnasium te Arnhem.

Geref. Gymnasium te Arnhem.Verl. Kastanjel 40.{Vroeger gevestigd ie Zetten^, Het Ie toelatingsexamen zal D.v. plaatshebben in de eerste helft der maand Juli. Aanvragen hiervoor, met opgave der klasse, waarvoor men toelating verlangt, worden vóór den len Juli a.s ...

De Heraut
57 woorden
Vrienden van het Christelijk Onderwijs!

Vrienden van het Christelijk Onderwijs!

Vrienden van het Christelijh Onderwijs!Wie helpt de school met den Bijbel te Hattem aan de nog ontbrekende tien dUizend gulden, voor de hoog noodige vergrooting, door het toezeggen van aandeden van 100gulden tegen 4 pCt. rente en 3 pOt.aflossing. Gaarne Is tot het geven van n ...

De Heraut
59 woorden
van 4