GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1915-10-17
De Heraut
Bibliotheken

Bibliotheken

Boekverkooplreg.Bij H. A. VAN BOTTËNBURG, Prinsengracht 493, Amsterdam, zal Maandag 25 Oct. a.s. en volgende dagen, publiek worden verkocht, een groote collectie boeken. Theologie, Kerkgeschiedenis, Phiiosophie, Litt8raiuur, Geschiedenis, Rechts-1 geieerdheid, Economie, enz. zijnde o. a. d ...

De Heraut
88 woorden
„Alleen ken Uwe ongerechtigheid".

„Alleen ken Uwe ongerechtigheid".

Alleen ken uwe ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE uwen God hebt overtreden, en uwe wegen .verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar zijt mijner stemme niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE. Jeremia 3 : 13. Op schromelijke wijze schie ...

De Heraut
Dr. A. K.
1401 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar aanleiding van den predikantennood schrijft Ds. Schouten in de Geldersche Kerkbode: Een tweede factor, die bij de behandeling van dit onderwerp ter sprake moet komen en die met de eerste in nauw verband staat, is, dat vele predikanten in den tegenwoordigen tijd hebben te klagen over g ...

De Heraut
715 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
H.J.SPRUYT

H.J.SPRUYT

HJSfïRÜYTJBPpefse: |i^QGCnDooooooooooooooqoa]Daooooooooo(Xiooooooooo^^BLc: „LCE& BOtr\ VOOIt DE CMRI5TELUKE SCHOOLj5. VERZnnELD DOOR JLEns (5< M-JV/Ï1 wpLEnJiSoooooooooooooooooooaooooobDooooooooooooo ...

De Heraut
37 woorden
GERRIT KAMSTEEG.

GERRIT KAMSTEEG.

Op Vrijdag den len October ontsliep zacht en kalm in zijn Heere en Heiland onze hooggeachte broeder, ouderlingGERRIT KAMSTEEG.Sedert haar openbaarwording heeft hij onze Gereformeerde Kerk alhier met toewijding gediend, hetzij in, hetzij buiten het ambt.Is zijn sterven voor on ...

De Heraut
83 woorden
Buitenland

Buitenland

Polen. De Mariaviten.II.Deze priesters, die hun ambt in de Roomsche kerk bleven uitoefenen, namen, gelijk zij zeiden, den oudsten regel van den heiUgen Franciscus van Assise aan, die in 1209 werd ontworpen. Zij hebben er zich echter geen rekenschap van gegeven, dat deze regel wel onder de ...

De Heraut
WINCKEL.
418 woorden
Dr.A.KUYPER.

Dr.A.KUYPER.

...

De Heraut
0 woorden
GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBAN VOOR NEDERLAND.BIJKANTOOR: ZWOLLE, BLOEMENDALSTRAAT 18(M. BROUWER.DIRECTIE; \Mr. H. VAN DER VEGTE.(F. J. BOLT.5 °/o PANDBRIEVEN.SVz ''/o HYPOTHEEKRENTE, ...

De Heraut
24 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. Classe Dordrecht. De kerkeraad der Geref. kerk te SUedrecht bericht, dat de classe Dordrecht D.V. vergaderen zal te Dordrecht op Donderdag 11 November a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op Zaterdag ...

De Heraut
J. BRUIGOM
praeses.
A. F. VAN NEUTEGEM
scriba.
C. LiON CACHET
scriba.
A. KOLLAARD
praeses.
P. PRINS
scriba.
J. G. KUNST.
874 woorden
van 3