Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 13

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 13

15vorm, dat een deel der stammen naar Egypte getrokken en een deel in het land Kanaan gebleven was. Eerst met het tijdvak der Richteren meende men een vasteren historischen bodem te bereiken, alhoewel er ook in dien en den lateren tijd nog veel overbleef, dat nadere toetsing behoefde. In d ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
350 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 14

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 14

16na zijne zege den titel van koning van Babel had aangenomen en daar ook tijdelijk resideerde. Manasse's vrijlating zou dan te danken geweest zijn aan de voorspraak van Psammetichus I, koning van Egypte, die met gewapende tusschenkomst dreigde. Zelfs zijne bekeering wordt volkomen histori ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
331 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 15

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 15

17 de talrijke varianten met name van de Septuaginta bracht aan het licht, dat het in tal van gevallen volslagen onzeker was welke van de beide Godsnamen in den oorspronkelijken tekst had gestaan. E n hoe kon men dan aan het gebruik in onzen tegenwoordigen Masoretischen tekst een criterium ontlee ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
336 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 9

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 9

11Israël uit Egypte had geleid, en de stammen tot een nationale en religieuze eenheid had gemaakt door hen te brengen tot Jahveh's dienst. Daaraan wilde men desnoods nog wel toevoegen dat er eenige waarheid kon schuilen in Ex. 3 : 13, waar Jahveh de G o d der vaderen wordt genoemd, en dat ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
380 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 10

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 10

12Ook de beschouwing van de profeten zelve is inmiddels bezig eene merkbare wijziging te ondergaan. Want weliswaar konden zij over het algemeen vrij wel den toets der kritiek van de toonaangevende richting der Oud-Testamentische wetenschap doorstaan, maar er waren toch ook ettelijke punten ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
342 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 11

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 11

13voorzegging gebruik maken is dat slechts in den vorm van bedreiging of belofte, niet om metterdaad aan te kondigen hoedanig de loop der gebeurtenissen wezen zal. Daarover oordeelt men tegenwoordig ook anders: voorspelling van de toekomst is een van de meest wezenlijke karaktertrekken van ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
324 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 12

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 12

14godsdienstgeschiedenis aldus weer te geven w a s : de wet is jonger dan de profeten en de Psalmen zijn weer jonger dan die beide (Reuss). In deze beschouwing komt thans echter een radikale ommekeer. Meer en meer neigt men er toe een hoogeren ouderdom voor de Psalmen aan te nemen; de vraa ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
343 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 26

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 26

! ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
1 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 27

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 27

AANTEEKENINGEN. ')Valeton, Het Oude Testament en „De Critiek", Baarn 1906. bldz. 5.2Zooals bij Vatke en George, die zich Hegel tot leidsman kozen.3)) lung Vgl. v. v.,Men zie hiervoor vooral Aage Schmidt, Gedanken über die Entwickder Religion auf Gr ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
276 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 28

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 28

30 wijze aan „Anregungen" van hem te danken is, vgl. ook Obbink, De godsdienst van Israël, bldz. 10 v. Voorts zij nog gewezen op de uitspraak van Lehmann—Haupt, Israel, seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte, Tübingen 1911, bldz. 250 „dass die Anschauung, das Bundesbuch könne erst erhebli ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
387 woorden
van 4