GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1920-10-03
De Heraut
De Generale Synode

De Generale Synode

Amsterdam, 1 Oct. 1920.De Generale Synode onzer Gereformeerde Kerken, die in de Augustus eb Septembermaand te Leeuwarden gehouden werd, heeft op uitnemende wijze zich van haar ernstige en moeilijke taak gekweten. Ze stond voor tal van hoogst belangrijke vraagstukken, die door verschillende ...

3 oktober 1920
De Heraut
1437 woorden
Ter nagedachtenis van Ds, Sikkel.

Ter nagedachtenis van Ds, Sikkel.

Het heengaan van Ds, Sikkel viel tijdens de zomervacantie van ons blad. Zelfs vernam onze redacteur het droeve bericht van zijn sterven eerst, toen hij wederkeerde van een reis uit het buitenland. Maar nu de redactie-arbeid weer hervat werd, is het een behoefte van ons hart, ook in ons blad een w ...

3 oktober 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
503 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Danklied. — Israël. — Zondagsschool. — Verdeeling. — Geleerd.Een onzer lezers vraagt een kleine toelichting op het volgende vers: Geluckig is het land Dat God den Heer beschermt Als daer met moord ën brand de Vijand rondom swermt. End' dat men meent hij sal 't Sc ...

3 oktober 1920
De Heraut
HOOGENBIRK.
822 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In de Ref. Kirchenztg. lezen wij het volgende: Wij Duitschers zijn ontvangers van aalmoezen geworden. Het is smartelijk, maar waar. Komt onze trots daartegen op ? Zullen wij de gave des lands versmaden, wier tanks en wier zwermen vliegmachines de laatste rest van onzen weerstand hebben geb ...

3 oktober 1920
De Heraut
WINCKEL.
252 woorden
Leestafel.

Leestafel.

MR. D. P. D. FABIUS, DR. MR. WILLEM VAN DEN BERGH. Drukkerij Wed. G. van Soest, Amsterdam 1930.Op aanstichting van den heer G. VAN ZEGGELEN, hoofd der ' Christelijke School te RANSDORP, wiens boekje: WAT GOD DEED MET ZIJN KERK TE VOORTHUIZEN vroeger door mij hier is besproken, is dit jaar ...

3 oktober 1920
De Heraut
G.
1557 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Gevraagd wordt hoe het staat met het fonds 1920.Het antwoord hierop te geven, is niet gemakkelijk.Men kan zeggen, het «staat nog lang niet", van «loopen" kan dus ook niet worden gewaagd, het «kruipt". ...

3 oktober 1920
De Heraut
460 woorden
Buitenlandsche predikanten.

Buitenlandsche predikanten.

Onze Kerken hebben, en volkomen terecht, er steeds voor gewaakt, dat niemand als Dienaar des Woords zal optreden, die niet eerst onderzocht is geworden naar de zuiverheid zijner belijdenis. Dat onderzoek is zelfs niet eens toebetrouwd aan den Kerkeraad, maar aan de Classis, die daarbij moet worde ...

3 oktober 1920
De Heraut
540 woorden
DE ZEEUWSCHE LEEUW

DE ZEEUWSCHE LEEUW

NUgeen conservatisme meer. daarom abonneert U op 'DE ZEEUWSCHE LEEUWhet orgaan van Ds. J. B. NETE­ LENBOS, met actueelen en zeer belangrijken inhoud (zie o.a. de art.' over de Generale Synode).Abonn. 60 ets. per 3 mnd. bij vooruitbetaling. IHF" Nieuwe abonnees ontvacge ...

3 oktober 1920
De Heraut
53 woorden
van 4