GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1923-02-23
Vrijwillig lijden.

Vrijwillig lijden.

Peinze uwe ziel over dit uitgaan van Jezus. Uw Heiland staat hier in de poort van Zijn lijdensweg. Het is hier een bieslissend oogenblik. Uit 'de Paaschzaal naar buiten, dat is de beslissende stap'.En nu zien wij den Christus vrijwillig, wetend en willend, dien stap doen. „En zij gingen ui ...

De Reformatie
V. A.
829 woorden
SAMENWERKING VAN ALLE GEREFORMEERDEN.

SAMENWERKING VAN ALLE GEREFORMEERDEN.

III. De samenwerking aller Gereformeerden kan onzes inziens slechts tot stand. kbmen onder drieërlei ieding.Het eerste is dit, dat wij tot Wet terrein, - waarop we elfcander ontmoeten en dat noodzakelijk buiten hiet institutair k'erkelijke moet liggen, aan a ...

De Reformatie
HEPP.
1220 woorden
„Uit der Hongaren Land,” door J. J. Westerbeek van Eerten. Amsterdam, W. Kirchner.

„Uit der Hongaren Land,” door J. J. Westerbeek van Eerten. Amsterdam, W. Kirchner.

Gezellig, gemoedelijk, s-ympathiek geschreven. ...

De Reformatie
4 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In no. '20 van „De Reformatie" gaf Prof. Hepp eenige citaten uit „Dte Saambinder", waardoor mijl de volgende zinsnede onder de oogen kwam-„Een of ander jongelLngs-vereeniging-jongeling heeft eens in een krant der jongelingen verklaard, niet gaarne bij; mij ter ...

De Reformatie
437 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Het doet ons eigenaardig aan bij Hongaarsch'e kinderen, die in onze gezinnen korter of langer tijd zijn opgenomen, zulk' een vrees voor joden te sp'euren. JEn dat te méér, omdat dit niet aan sommige dier kinderen eigen is, Itnaar veeleer aan bijna allen, kleinen en grooten. Hieruit to'erkt men te ...

De Reformatie
G. KEIZER.
923 woorden
„Het Oude Testament in onze prediking,” door Dr J. Ridderbos, Hoogleeraar aan de Theol. School te Kampen. Kampen, J. H. Kok.

„Het Oude Testament in onze prediking,” door Dr J. Ridderbos, Hoogleeraar aan de Theol. School te Kampen. Kampen, J. H. Kok.

Een omwerking van het voortreffelijke referaat, 'door prof. Ridderbos op de predikantenvergadering in 1922 gehouden.Voor de prediking over het Oude Testament leerrij'k en verfrisschend.Alleen heb ik tegen den term theo-christo-centrisich wel eenig bezwaar.Doch dit is een klei ...

De Reformatie
HEPP.
52 woorden
„Waarom gij niet gelooft en wat wij u te antwoorden hebben.” Vijftig bedenkingen tegen godsdienst, bijbel, kerk en geloof. Weerlegd door J. A. Tazelaar, Pred. te Rotterdam. Kampen, J. H. Kok.

„Waarom gij niet gelooft en wat wij u te antwoorden hebben.” Vijftig bedenkingen tegen godsdienst, bijbel, kerk en geloof. Weerlegd door J. A. Tazelaar, Pred. te Rotterdam. Kampen, J. H. Kok.

Dit is h e t genre voor Evangelisatie-lectuur.Wij moeten mleer van zulke boekjes hebben.Een nadere uitwerking van deze vragen en antwoorden, doch steeds beknopt, zou bijzonder nuttig zijn. ...

De Reformatie
30 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Boskoop, J. G. Femhout te St. Pancras. Brouwershaven, J. Westerhuis te Oud-Loosdrectit. Oostetreind-HüdaaTtl, H. v. d. Zanden te 'Wapenveld. Oude-en Nü^emirdum, J. Visscher te Hijlaard. Spijk (Gr.), "WL van Gelder te Langeslag. Zuid-Bejüerland, Dr H. W. v. d. Vaart Smit te 's ...

De Reformatie
517 woorden
„Eere zij God.” Engelenzang naar woorden der H. Schrift Luk. 2:14, voor gemengd koor met soli, door J. D. Heersink. Eigen uitgave. „Den Koning der Eeuwen” (1 Tim. 1:17), lied voor gemengd koor, met begeleiding van orgel of piano, door A. ten Hoor. Oss. J. C. Willemsen.

„Eere zij God.” Engelenzang naar woorden der H. Schrift Luk. 2:14, voor gemengd koor met soli, door J. D. Heersink. Eigen uitgave. „Den Koning der Eeuwen” (1 Tim. 1:17), lied voor gemengd koor, met begeleiding van orgel of piano, door A. ten Hoor. Oss. J. C. Willemsen.

Mits men zijn eischen niet al te hoog stelle, zijn beide voor onze zaïigkoren een gewenschte aanvulling voor het dikwijls niet te rijke repertoire. ...

De Reformatie
25 woorden
„Een uitverkoren Vat.” Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus. Met illustraties naar platen van Harold Copping, door Ds J. J. Knap Czn. Nijkerk, G. F. Callenbach.

„Een uitverkoren Vat.” Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus. Met illustraties naar platen van Harold Copping, door Ds J. J. Knap Czn. Nijkerk, G. F. Callenbach.

Een koninklijke uitgave met schitterende illustraties en meesterlijke woord-schetsen. ...

De Reformatie
9 woorden
van 2